Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko… po 27- krát


/, Nitriansky kraj, Zahraničie/Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko… po 27- krát

 „Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už dvadsaťsedem rokov hovorí jazykom mladých ľudí, že sme našich predkov nesklamali, že ich životy a úsilie nevyšli nazmar. Že si všetko naďalej ctíme a chránime vo svojich srdciach. V ich odkaze budeme pokračovať.“

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky

 Tvorivé súťaženie o najkrajšie vyznanie adresované slovenskej reči a krajine uzatvorilo svoj 27. ročník. Dňa 23. mája Nové Zámky vítali mladé literárne talenty už po 27- krát. Celoštátna súťaž s krajanskou účasťou posudzuje nielen práce domácich žiakov a študentov, ale i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má špecifické a pevné miesto medzi literárnymi súťažami nielen doma, ale i v zahraničí. Pri súťaži dlhoročne spolupracuje nielen Informačné ústredie Matice slovenskej, ale i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý sa na nej podieľa organizačne, porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu slávnostného ceremoniálu.
Kategória prác Slovákov žijúcich v zahraničí bola v tomto roku zastúpená 125 prácami z piatich krajín sveta. Súťažili žiaci z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska i Španielska. Z roka na rok sa kvalita žiackych prác zvyšuje, čo porote zloženej z pracovníčok Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej sťažuje úlohu, kto za svoje vyznanie dostanete nielen ocenenie, ale i niekoľkodňový pobyt na Slovensku, ktorý organizuje i financuje ÚSŽZ.
Slávnostný program vyhlásenia súťaže sa aj v tomto roku začal pri soche Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Slovenská hymna a položenie vencov k sochám prvého kodifikátora slovenského jazyka, vytvorili dôstojnú platformu pre slávnostný ceremoniál, ktorý sa odohrával v priestoroch cisársko-kráľovskej jazdiarne. Za účasti významných hostí sa počas kultúrneho programu žiakom odovzdali hlavné ceny, osobitné ceny poroty, čestné uznania i osobitnú cenu Matice slovenskej, ktorá v tomto roku putovala z rúk správcu Matice slovenskej a šéfredaktora Slovenských národných novín Maroša Smolca do Srbska, žiačke Lei Ušiakovej. Súťaž Prečo mám rád slovenčinu je významným dedičstvom i Matice slovenskej. Už 27. ročník súťaže dokazuje, že národná ustanovizeň zasiala na poli vzdelávania, kultúry a umenia mnohé zrná, z ktorých vyklíčili významné podujatia. (…)Víťazkou Ceny Matice slovenskej sa stala Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca s názvom „Petrovský slovenský kroj“, ktorej gratulujeme a veríme, že svoj talent pretaví onedlho aj vo svojej profesionálnej kariére.  Jej príspevok o úcte k slovenským tradíciám v rámci slovenskej menšiny v Srbsku prostredníctvom obdivu k petrovskému kroju je obdivuhodná. Som šťastný, že taký mladý človek si takto váži svoje korene. A musím priznať, že slovenskí krajania intenzívnejšie prežívajú odkaz tradícii ako niektorí mladí ľudia na Slovensku“, dodal vo svojom príhovore správca Matice slovenskej.
V závere ceremoniálu ŠPÚ vyhlásil ďalší, 28. ročník súťaže. Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí aspoň tak dobre ako ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských talentov zamyslí nad otázkou: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…?

Zuzana Pavelcová

 

 

 

X