Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už 27 rokov hovorí jazykom mladých ľudí


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2019, Nitriansky kraj, Zahraničie/Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už 27 rokov hovorí jazykom mladých ľudí

 „Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už dvadsaťsedem rokov hovorí jazykom mladých ľudí, že sme našich predkov nesklamali, že ich životy a úsilie nevyšli nazmar. Že si všetko naďalej ctíme a chránime vo svojich srdciach. V ich odkaze budeme pokračovať.“

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky

 Tvorivé súťaženie o najkrajšie vyznanie adresované slovenskej reči a krajine uzatvorilo svoj 27. ročník. Dňa 23. mája Nové Zámky vítali mladé literárne talenty už po 27- krát. Celoštátna súťaž s krajanskou účasťou posudzuje nielen práce domácich žiakov a študentov, ale i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má špecifické a pevné miesto medzi literárnymi súťažami nielen doma, ale i v zahraničí. Pri súťaži dlhoročne spolupracuje nielen Informačné ústredie Matice slovenskej, ale i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý sa na nej podieľa organizačne, porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu slávnostného ceremoniálu.

Kategória prác Slovákov žijúcich v zahraničí bola v tomto roku zastúpená 125 prácami z piatich krajín sveta. Súťažili žiaci z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska i Španielska. Z roka na rok sa kvalita žiackych prác zvyšuje, čo porote zloženej z pracovníčok Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej sťažuje úlohu, kto za svoje vyznanie dostanete nielen ocenenie, ale i niekoľkodňový pobyt na Slovensku, ktorý organizuje i financuje ÚSŽZ.

Slávnostný program vyhlásenia súťaže sa aj v tomto roku začal pri soche Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Slovenská hymna a položenie vencov k sochám prvého kodifikátora slovenského jazyka, vytvorili dôstojnú platformu pre slávnostný ceremoniál, ktorý sa odohrával v priestoroch cisársko-kráľovskej jazdiarne. Za účasti významných hostí sa počas kultúrneho programu žiakom odovzdali hlavné ceny, osobitné ceny poroty, čestné uznania i osobitnú cenu Matice slovenskej, ktorá v tomto roku putovala z rúk správcu Matice slovenskej a šéfredaktora Slovenských národných novín Maroša Smolca do Srbska, žiačke Lei Ušiakovej. Súťaž Prečo mám rád slovenčinu je významným dedičstvom i Matice slovenskej. Už 27. ročník súťaže dokazuje, že národná ustanovizeň zasiala na poli vzdelávania, kultúry a umenia mnohé zrná, z ktorých vyklíčili významné podujatia. (…)Víťazkou Ceny Matice slovenskej sa stala Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca s názvom „Petrovský slovenský kroj“, ktorej gratulujeme a veríme, že svoj talent pretaví onedlho aj vo svojej profesionálnej kariére.  Jej príspevok o úcte k slovenským tradíciám v rámci slovenskej menšiny v Srbsku prostredníctvom obdivu k petrovskému kroju je obdivuhodná. Som šťastný, že taký mladý človek si takto váži svoje korene. A musím priznať, že slovenskí krajania intenzívnejšie prežívajú odkaz tradícii ako niektorí mladí ľudia na Slovensku“, dodal vo svojom príhovore správca Matice slovenskej.

V závere ceremoniálu ŠPÚ vyhlásil ďalší, 28. ročník súťaže. Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí aspoň tak dobre ako ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských talentov zamyslí nad otázkou: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…?

Zuzana Pavelcová

 

 

 

X