Sv. Cyril a Metod


//Sv. Cyril a Metod

Šomoška, 5. 7. 2018

Solúnski bratia sv. Cyril Konštantín a Metod ovplyvnili dianie na Veľkej Morave možno viac ako panovníci Rastislav a Svätopluk. Každodennou prácou vychovali desiatky ľudí, ktorí vzdelanie šírili ďalej a mali tak zásluhu na tom, že sa Veľká Morava ani po zániku nestratila v prepadlisku dejín.
Aj fiľakovskí matičiari si pripomenuli sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda už tradične krojovaným výstupom na hrad Šomoška. Pochod zahájila poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej vo Fiľakove krátkym príhovorom, v ktorom prítomným účastníkom pochodu priblížila život týchto vzácnych učencov a zdôraznila, že svojím príchodom na Veľkú Moravu zásadne ovplyvnili kultúru slovanských národov. Na Veľkej Morave rýchlo pochopili, že písmo a liturgia v slovienskom jazyku im pomôžu upevňovať kresťanstvo oveľa lepšie ako miestnym nezrozumiteľná latinčina. Vznik hlaholiky a neskôr cyriliky bol tichým protestom proti tlaku franských kňazov, ale aj vystihnutím potreby Veľkej Moravy. Spor, ktorý vyvolali, ovplyvnil vývoj Moravy, ale aj ich životy.
Po príhovore riaditeľky sa účastníci pochodu vybrali na cestu na starobylý hrad Šomoška, kde si zaspievali slovenskú štátnu hymnu. Po zostupe z hradu si pri parkovisku opekali slaninu a deti sa pohrali na detskom ihrisku.

Miroslava Podhorová,
poverená riad. DMS Fiľakovo a DMS Lučenec

2018-07-13T09:36:46+00:0013 júla 2018 |Banskobystrický kraj|
X