Pocta sv. Gorazd

thumbnail

Gorazda, žiaka a následníka sv. Metoda, prvého svätca, "syna tejto zeme", si v Kútoch pripomínajú od roku 1990. Na tohoročných 28. slávnostiach sv. Gorazda Kúty sa zúčastnili aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a predseda Prezídia a zároveň Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko.
Odkazom sv. Gorazda pre dnešok by mala byť odvaha hovoriť pravdu mocným tohto sveta.

Marián Tkáč, predseda MS

 

(Foto FÚ Kúty)