Sväť, Slovensko, sväť


//Sväť, Slovensko, sväť

Oživotvorenie Matice slovenskej 1. januára 1919

Sté výročie oživotvorenia Matice slovenskej po páde uhorského režimu sa potvrdilo Dekrétom Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska č. 1 v Martine 1. januára 1919. Stalo sa tak potom, ako bolo zrušené uznesenie maďarskej vlády z roku 1875 o zákaze jej činnosti. Radostnú zvesť oznámil na slávnosti v Turčianskom Svätom Martine Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska. V tom istom roku, 5. augusta, sa konalo v Martine oživotvorujúce Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré obnovilo jej účinkovanie.
Týmto výročím sa aj my súčasníci Matice slovenskej stávame súčasťou dejov tejto našej národnej svätyne, jej dedičmi a uchovávateľmi všetkého jej duchovného a materiálneho pokladu, dedičstva našich otcov.

Sväť, Slovensko, sväť

Matica slovenská,
buď matkou všetkých nás!
Buď soľou zeme slovenskej!
Jestliže soľ vyvetrie, čím sa osolí?
Buď dobrá, Matica slovenská,
svetlom slovenského kresťanského sveta!
Tak vzdelávaj,
tak prehlbuj a tak rozpaľuj duše a srdcia
plameňom rodolásky.
Štefan Krčméry

 

Národ náš, hľadaj svoju dušu a nestrať ju! To je naše želanie na prahu roka 2019.

 

Ľudmila Hrehorčáková

2019-01-09T10:01:11+00:009 januára 2019 |Prešovský kraj|
X