„Svetozár Hurban Vajanský – po jeho stopách v roku 2016“

thumbnail

Hlboké, 22. 9. 2016

Súčasťou tohto projektu Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante a realizovaného s finančnou pomocou Matice slovenskej bol autobusový zájazd 22.09.2016.Takmer po roku sa stretli starí známi – žiaci ZŠ G. Dusíka, ZŠ štvrť SNP a ZŠ Štefánikova ul, ich pedagogický dozor a zástupcovia MO MS Galanta. Do autobusu nastúpilo 45 žiakov a 5 sprevádzajúcich.
Prvý ciel bol Hlboké, kde sme navštívili obnovenú pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana. Žiaci sa oboznámili so životom a dielom najstaršieho syna slávneho otca. Pripomenuli sme žiakom , že Svetozár bol vo svojich dielach nebojácnym kritikom nezdravých javov vo vtedajšej spoločnosti a zástancom práv slovenského národa. Dnes by možno získal prívlastok – rebel. Pri odhalení pomníka jeho otca 8.sept.1892 nebál sa vystúpiť ani proti ozbrojeným žandárom, ktorí jeho matku a jeho rodinu nechceli pustiť do cintorína na pietne miesto. Po tomto incidente napísal Svetozár Hurban Vajanský do Národných novín ostrý článok Hyenizmus v Uhrách. Pravdaže, vládne kruhy reagovali okamžite a Vajanského odsúdili do väzenia. "Pre mňa nie je Hurban len môj nezapomenuteľný otec, ale okrem toho je on i výnimočný muž môjho slovenského národa, ktorý zaň pol stoletia pracoval, bojoval a trpel," povedal Vajanský pred súdom.
Z Hlbokého naša cesta viedla do Myjavy významného miesta organizácie a riadenia slovenských bojových výprav. Na ľudovom zhromaždení v Myjave Ľ. Štúr vypovedal v mene Slovenskej národnej rady poslušnosť uhorskej vláde a jej úradom a vyhlásil samostatnosť (autonómiu) Slovenska v rámci Uhorska. Zároveň vyzýval Slovákov do boja za národné a sociálne práva. Naša cesta do Myjavy išla krásnym krajom. Po opravovaných cestách sa predlžila, ale pracovníčky múzea Slovenských národných rád na nás počkali napriek pol hodinovému meškaniu. Ďakujeme za profesionálny prístup p. riaditeľke Mgr. A. Petrákovej a pracovníčkam múzea za ich zaujímavý výklad vystavených exponátov, ktorý upútal aj našich žiakov. Žiaci prejavili záujem o exponáty napriek „celebritným témam“ v slovenských médiách Uskutočnením tohto zájazdu sme už druhým rokom splnili naše predsavzatie rozšíriť vedomosti žiakov základných škôl o slovenských dejinách v rokoch meruôsmych a o prvom ozbrojenom vystúpení Slovákov za svoje práva.

P. Lehotský, foto L. Špitalská

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)