Takýto bol Sveržov 2017...

thumbnail

Sveržov, 2. 7. 2017

Prvú júlovú nedeľu / 2.júl 2017 / sa vo Sveržove zišli milovníci dobrej hudby, spevu i tanca, milovníci dobrej nálady. Na výber mali z viacero možnosti...konalo sa tam podujatie Národná a duchovná pieseň, v rámci ktorej sa predstavili cirkevné spevokoly, taktiež Hornotoplianske folklórne slávnosti, ktoré hostili skvelé matičné folklórne skupiny zo Zlatého, Hažlína, Tarnova, deti z MŠ Sveržov a samozrejme domáci súbor Matičiar zo Sveržova. Bohatým a pestrým kultúrnym programom nás sprevádzal Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD., riaditeľ HOS v Bardejove a predseda OR MS Bardejov, v areáli amfiteátra nás privítal starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch a Matičný pozdrav i slávnostný príhovor predniesol podpredseda Matice slovenskej, JUDr. Marián Gešper.
O tom, že Miestny odbor Matice slovenskej vo Sveržove patrí k aktívnym svedčí aj nadviazanie medzinárodnej spolupráce v programe Intereg, v ktorom sa naplno prejavil Matičiar v poľsko – slovenskom umeleckom pásme.
V neposlednom rade treba spomenúť, že 2.júla sa aj oslavovalo. Miestny odbor Matice slovenskej vo Sveržove si pripomenul 20. výročie svojho založenia a hlavne aktívnej, bohatej a rôznorodej činnosti.
Poďakovanie za takúto záslužnú činnosť patrí jeho zakladateľke Mgr. Žofii Harňákovej, jej prvému a dlhoročnému predsedovi, hlave i srdcu MO MS Sveržov, Dušanovi Pribulovi, za vedenie, smerovanie i cieľavedomú prácu na matičnom poli.
Vraví sa, že ak chceme niečo zažiť, musíme sa toho aj dotknúť. A my, všetci účastníci, ktorí sme strávili nedeľné popoludnie vo Sveržove, sme sa dotkli krásy folklóru, zvykov a tradícii, krásy našej domoviny.

 

Bc. Gabriela Kaščáková

článok neprešiel jazykovou úpravou