TAPI pre Galantu – projekt na záchranu Neogotického kaštieľa v Galante

thumbnail

Na základe niekoľkoročnej spolupráce Domu MS Galanta a Klubu výtvarníkov ARTTEX Bratislava sme sa pustili do projektu TAPI pre Galantu.
Projekt finančne podporilo Mesto Galanta a do spoluorganizácie sa zapojilo aj MsKS a OZ na Záchranu Neogotického kaštieľa.
V prvej časti projektu sa konali Tvorivé dielne pre deti v dňoch 6. až 8. júla 2016, ktoré pracovali v Dome MS Galanta s výtvarníkmi ARTTEXU na tému Hrady, zámky Slovenska a záchrana NK v Galante. Výstupom budú práce detí vystavené v severnom krídle NK od 20. júla do konca augusta 2016.
V druhej časti projektu sa priamo v priestoroch NK, na nádvorí a severnej časti NK konalo Medzinárodné sympózium výtvarníkov. Každý deň mala možnosť zapojiť sa do tvorenia denne 3 hodiny aj široká verejnosť mesta Galanty a okolia. Výťažok z účastníckych poplatkov bude venovaný na záchranu Neogotického kaštieľa.
Zvyšný čas pracovali umelci priamo v priestoroch kaštieľa, kde vytvorili tapisérie. Jedna z nich, veľkorozmerná, bude darovaná mestu Galanta. Darované tapisérie, ktoré vytvorili výtvarníci ARTTEXU budú ponúknuté na predaj.
Výťažok z predaja tapisérií bude venovaný na záchranu NK v Galante.
Práce účastníkov sympózia budú vystavené ako výstup do konca augusta 2016 v severnom krídle NK v Galante. Srdečne Vás pozývame.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

Na výstave v kaštieli v Galante zaujmú tapisérie v tvare gotických okien

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia