Timravin chodníček

Timravin chodníček

2017-10-20T11:34:37+00:00

Lučene, Políchno, Ábelová  7. 10. 2017

V poradí už 26. ročník turisticko-literárneho podujatia „Timravin chodníček“ začal tradične, pred Gymnáziom Boženy Slančíkovej Timravy príhovorom riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci Ing. Aleny Rezkovej a riaditeľky gymnázia Mgr. Heleny Marákovej. Študent gymnázia predniesol úryvok z literárnej tvorby a pripomenul prítomným Timravinu tvorbu a jej prínos a odkaz pre ďalšie generácie. Podujatia sa zúčastnilo cez 150 žiakov a študentov základných a stredných škôl spolu s učiteľmi, predstaviteľmi miestnych samospráv a ľuďmi, ktorý chceli využiť slnečné lúče „babieho leta“ a spríjemniť si sobotňajšie popoludnie ľahšou túrou spojenou s poznávaním života a územia kde žila , tvorila a pôsobila B. S. Timrava. Autobusy odviezli účastníkov podujatia do obce Polichno, kde sa k nim pripojili členovia klubu turistov z obce Tuhár. Pred evanjelickou farou, v ktorej sa narodila Timrava, a v ktorej je v súčasnosti zriadené múzeum B. S. Timravy, sa prítomným prihovoril starosta obce Pavel Kyseľ. Následne spolu s riaditeľkou Domu MS Ing. Alenou Rezkovou, poslancami VUC BBSK Mgr. Pavlom Baculíkom, Ing. Branislavom Hámorníkom a za MO MS Lučenec p. Pavlom Urbančokom zavesili vence k pamätnej tabuli našej rodáčky a prvej slovenskej národnej umelkyni. Prítomní si prezreli múzeum aj zaujímavé a prepracované výtvarné práce žiakov, ktorí sa zapojili do 6. ročníka výtvarnej súťaže „Maľujeme Timravu“. Každý návštevník dostal účastnícky list a mal možnosť zahlasovať a dostať sa tak do záverečného zlosovania o špeciálnu cenu účastníka pochodu.
V evanjelickom kostole sa zúčastnili krátkej bohoslužby kde sa im prihovorili Mgr. Michal Gubo, farár ECAV v Tomášovciach a Jurak Holek, diakon ECAV v Polichne, zaspievali si obľúbenú pieseň Timravy „Políchňanskie zvony“ a pochod sa mohol začať. Z Polichna do Ábelovej sa išlo trasou cez Bralce a Ábelovské lazy. Prvé zastavenie bolo neďaleko Polichna pri Timravinej studničke, kto chcel mohol si kúsoček zájsť ku lavičke, na ktorej Timrava sedávala, čerpala inšpiráciu a tvorila. Odtiaľ rovno lesnými cestičkami ďalej. Počasie nám aj tento rok prialo a jesenné chladnejšie ráno vystriedalo priam „letné“ obedňajšie počasie, vďaka ktorému mala túra príjemný a relaxačný ráz. Krásou prírody sa účastníci mohli pokochať pri krátkom oddychu na Bralcoch, odtiaľ už len kúsoček cesty a objavovali sa Ábelovské lazy s vrcholkami domov. V obci Ábelová už netrpezlivo očakávali náš príchod, pohostili nás guľášom, či kapustnicou a fajným domácim jablkovým koláčom. Nasledovala návšteva Timravinho pamätného domu, príhovor starostu obce Ábelová Viliama Körösiho, položenie vencov k buste Boženky a pamätnej tabuli Samuela Mikovíniho. Prešlo sa k vyhodnocovaniu a oceňovaniu najlepších výtvarných prác žiakov, ktorý sa zapojili do súťaže „Maľujeme Timravu“, na záver ešte folklórne vystúpenie DFS Podpoľanček a mohlo sa ísť domov, obohatení o zážitky a radosť z úspešného zakončenia aj tohto ročníka Timravinho chodníčka.

Simona Šimová
Dom Matice slovenskej Lučenec

článok neprešiel jazykovou úpravou

X