Tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia – Slovenská veselica – 2016 v o. Antalovce na Ukrajine


///Tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia – Slovenská veselica – 2016 v o. Antalovce na Ukrajine

18. 9. 2016, Antalovce (Zakarpatsko)

V nedeľu, 18. septembra 2016, v o. Antalovce Zakarpatskej oblasti sa uskutočnila tradičná Slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2016 – vrcholné podujatie zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia ako i v predošlé roky bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou štátnou administratívou, Užhorodskou okresnou administratívou a Užhorodskou okresnou radou.
Slávnosť sa konala v o. Antalovce Užhorodského okresu v prekrásnom areáli gréckokatolíckeho duchovného centra, kde bola nádherne vyzdobená scéna slovenskou a ukrajinskou symbolikou. Celý areál bol slávnostne vyzdobený brezinou, vlajkami, rôznofarebnými stužkami a kyticami kvetov. V areáli sa taktiež rozmiestnili stánky, ktoré ponúkali návštevníkom rôzne dobrôtky od výmyslov sveta, nápoje, kávu. Nechýbal ani tradičný kotlíkový guláš.
O 13.00 hod. zazneli fanfáry, zaznela nádherná Modlidba za Ukrajinu. Moderátori v  slovenskom a ukrajinskom krojoch v  slovenskom a  ukrajinskom jazyku privítali prítomných na tradičnej slávnosti slovenského ľudového umenia Slovenskej veselici 2016. Moderátori vyzvali na pódium vzácnych hostí: vedúceho Odboru národností a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy Anatolia Salaja, generálnu konzulku SR v Užhorode Janku Burianovú, predsedu Užhorodskej okresnej štátnej administratívy Anatolia Synyšina, Honorárneho konzula SR vo Veľkom Bereznom Oleha Adamčuka, prvého Honorárneho konzula SR v Užhorode Ivana Šufriča, predsedu Ústrednej rady Zväzu Rusínov-ukrajincov SR Petra Sokola, predsedu miestneho obecného úradu Vasiľa Zorkina, predsedu Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine Jozefa Hajniša a iných vzácnych hostí. Zazneli hymny Ukrajiny a Slovenskej republiky. V mene Oblastnej štátnej administratívy privítal prítomných Anatolij Salaj, ktorý zároveň odovzdal vyznamenania šiestim aktivistom Matice slovenskej v Ukrajine. Ďalej prítomných pozdravila Janka Burianová, Anatolij Synyšin, Peter Sokol, Jozef Hajniš.
Rozbehol sa kolotoč hudby, spevu a tanca. Na pódiu sa predstavili: Národný vokálno-choreografický súbor „Slovenka“ Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), detský ukážkový súbor  Perečínskeho okresného domu kultúry „Turianska dolina“ z o. Turie remety (kolektívny členy Matice slovenskej v Ukrajine), Národný vokálny súbor Veľko-Berezňanského okresného domu kultúry „Liptáci “ (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), súbor „Ružička“ Užhorodskej školy č. 4 so slovenským vyučovacím jazykom, detský folklórny súbor Rodina z o. Turie Remety, folklórny súbor „Hutnícke večierky“ z o. Rodniková Huta Svaliavského okresu, ukážkový detský tanečný súbor Pramene Karpát z Užhorodu, Národný súbor „Beťári“  z o. Storožnica, Vokálny súbor „Huťanočka“ z o. Huta Užhorodského okresu,  Národný súbor „Prameň“ z o. Chudľovo Užhorodského okresu, Národný folklórny súbor „Gazdinky“ z o. Packaňovo Užhorodského okresu, folklórny súbor „Kamarátky“ z o. Antalovce, detský súbor materskej škôlky a detský súbor strednej školy o. Antalovce, sólisti a dueta, hostia zo Slovenska – súbor „Čemerňanka“.
Všetky súbory dostali cenné darčeky od OŠA a Matice slovenskej na Zakarpatsku a ďakovné listy od organizátorov. Celkovo v programe, ktorý trval vyše 4 hodín, účinkovali 22 súbory a takmer 300 účinkujúcich. Ako sprievodné podujatie bola zorganizovaná výstava diel ľudových umelcov Zakarpatska. Pre všetkých účinkujúcich a hosti bolo pripravené občerstvenie. Po skončení programu pokračovala ľudová zábava, športové hry, tance. Pre deti boli v areáli pripravené rôzne detské atraktivity.
Vynikajúcej atmosfére na slávnosti prialo aj pekné počasie. Hudba, spev a tance zneli do neskorých večerných hodín.
Bola to ako i v predošlé roky dôstojná prezentácia slovenskej kultúry na Ukrajine. Bola to významná podpora slovenskej komunite v tomto neľahkom pre Ukrajinu období.
Pri tejto príležitosti sa chceme úprimne poďakovať Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za významnú podporu tohto podujatia, súboru „Čemerňanka“ za účasť na slávnosti a osobne riaditeľke DMS Michalovce Márii Kušnírovej za pomoc a podporu.
Informácia MS v Ukrajine

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

X