Turčianska záhradka, kto ti meno dal?

//Turčianska záhradka, kto ti meno dal?
Celý  rok 2018 sa nesie v znamení „magických osmičiek“, ktoré pripomínajú  významné medzníky  v dejinách  Slovákov a ich osobností. V hornom Turci sú takéto dátumy hneď na začiatku roka.
Už  22. januára si pripomíname 100. výročie úmrtia  a 10. februára – 155 výročie narodenia  básnika, prozaika, redaktora a národného buditeľa  Izidora Žiaka Somolického, rodáka z Turčianskeho Michala.
Blížiace sa obe výročia  si  členovia  MO MS a obyvatelia  mesta  pripomenuli 13. decembra 2017  v sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach –  Venčekom –  kultúrnym  programom  žiakov  ZUŠ Turčianske Teplice, uvitým  z piesní hudby, tanca a slova, venovaným spomienke na nášho významného rodáka. Báseň od I. Žiaka Somolického  otvorila pásmo, v ktorom  v šestnástich ukážkach vystúpilo 25 žiakov  spolu s učiteľmi  tejto školy. V pásme žiačky N. Pálešová, M. Chmelíková,  N. Rapandová a R. Putrovcová  recitovali básne z diela I. Ž. Somolického.  Jeho život prítomným  priblížila Mgr. Z. Kevická.  Tance s fľašami a waltz spolu s hudobnými ukážkami  navodili atmosféru blížiacich sa Vianoc.  Záver Venčeka patril folklórnemu súboru Lúčik,  pod vedením pani Mgr. G. Očkajovej, ktorý zatancoval sviečkové tance. Za významný prínos k rozvoju folklóru v hornom Turci bola pani Mgr. G. Očkajovej udelená cena „Umenie v srdci“ od autora  akademického sochára Štefana Pelikána,  nositeľa ceny Európskej únie umenia. Záslužnú 10-ročnú prácu predsedníčky  doc. RNDr. Jaroslavy Brinckovej, CSc.  vo vedení  MO MS ocenil  akademický sochár Štefan Pelikán maľovanou kyticou. Obe ceny odovzdala pani A. Dubovcová, členka výboru Matice slovenskej a predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska.
Podujatie poctili svojou prítomnosťou pán viceprimátor Dušan Vojtek, ktorý pozdravil  a ocenil účastníkov  súťaže a pán ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD, ktorý v závere informoval účastníkov o aktuálnom dianí v Matici slovenskej.
V druhej časti stretnutia sme vyhodnotili  literárno – výtvarnú  súťaž, ktorú  na  počesť  Izidora Žiaka Somolického pravidelne  organizuje MO MS Turčianske Teplice v spolupráci s OR Únie žien Slovenska a Mestom Turčianske Teplice, ktoré spolu s Maticou slovenskou projekt  finančne podporili.
9. ročník súťaže   mal  tému: „Turčianska záhradka, kto ti meno dal?“ . Cieľom súťaže bolo v nadväznosti  na  prázdninové  vychádzky a školské literárne exkurzie,   v krátkej poviedke, úvahe, rozprávaní alebo opise, či výtvarnej práci stvárniť svoje zážitky a skúsenosti z  vychádzok a výletov,  pripomínajúcich krásu Turčianske záhradky a život obyvateľov v nej. Podporiť literárnu a výtvarnú tvorbu mladej generácie, s cieľom rozvíjať pozitívne  myslenie autorov. Do súťaže bolo prihlásených 20 literárnych a 54 výtvarných  prác žiakov  teplických základných škôl a Gymnázia Mikuláša Galandu z Turčianskych Teplíc. Všetci účastníci súťaže, ako aj školy v hornom Turci  boli odmenení diplomom , knihou a malým občerstvením v podobe dobošky a džúsu. Súťažné práce sú vystavené v Pamätnej izbe Izidora  Žiaka Somolického v turčianskom Michale.
Ukážky prác súťažiacich a ich ocenenie:

Putovanie Turcom
(N. Rapandová, R. Putrovcová)
Ozvala  sa v srdci zas túžba horúca:
spoznávať krásy nášho jedinečného Turca.
Naša cesta viedla – nemohla byť iná –
Zo slovenských krajov do mesta Martina.
Múzeum,  Matica slovenská…
hlboko sa vryla  do duše človeka.
Zraky nám pútali dediny a obce, 
kým sme neuzreli Turčianske Teplice.
Spiatky dolu Turcom išlo sa nám ľahšie
lebo sme z Michala frčali do Rakše.     
Kde sme si pripomenuli  Somolického 155
a  Hodžove 206 narodenín výročie.
Na rodinný výlet spomienka je sladká, 
aká si mi krásna, Turčianska záhradka! 
Lebo toľko krásy niet v žiadnej krajine, 
Ako v našom Turci, v najkrajšej kotline!  
Ocenenie  všetkých účastníkov diplomom a knihou.
Práce súťažiacich žiakov
Autor:
Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.,
článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

Článok spolu s fotografiami (pdf)

 

2018-01-14T09:09:06+00:009 januára 2018 |Žilinský kraj|
X