Turčiansky matičný Mikuláš

thumbnail

Turčianske Jaseno, 9. 12. 2016

Ako to už býva dobrým zvykom, tak aj tohto roku navštívil deti v Turčianskom Jasene Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom. Stalo sa tak druhý decembrový piatok v kultúrnom dome tejto hornoturčianskej obce nášho krajana, svetoznámeho vedca, lekára a politika Jána Jesenia.
Podujatia sa zúčastnila takmer celá obec, ako aj deti a návštevníci z obcí okolitých. Tohtoročné podujatie bolo zaujímavé práve tým, že na Mikulášskom stretnutí boli všetky deti z Jasena aj so svojimi rodičmi či starými rodičmi, a to aj tie, ktoré nenavštevujú tunajšiu materskú školu, čím bola ešte výraznejšie prezentovaná Matica slovenská. Detičky predstavili svoje vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí slovenských tradícií v speve, prednese či tancovaní. Za svoje kultúrne a spoločenské milé slová, spevy či tančeky, boli odmenené balíčkami, ktoré im odovzdal Mikuláš spoločne so svojim sprievodom anjelom a čertom. Spoločenský a kultúrny scenár zvlášť spestrili a zabezpečili pedagogičky miestnej materskej školy. Po odovzdávaní roztomilých sladkých dobrôt nasledovala hudba a spoločne s Mikulášom, anjelom a čertom diskotéka, o čo sa postaral miestny diskdžokej. Aj po ich odchode deti spolu s príbuznými sa ďalej veru dobre a dlhšie zabávali a na tento deň tak skoro nezabudnú. Veru, tie slovenské ľudové tradície sú a dlho ostanú prínosné aj pre nasledujúce generácie, len ich treba udržiavať, podporovať a rozvíjať.
Týmto sa spropagovali slovenské národné a ľudové tradície a celkovo Matica slovenská, keďže v sále kultúrneho domu boli umiestnené dve matičné vlajky a znak MS, okrem pozvánok vyvesených v obci na viacerých miestach, pozvánka na podujatie zaznela niekoľkokrát aj z miestneho rozhlasu a MO MS vždy odznel.

Text a foto: Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujata
fotografia z podujata