Tvorivé dielne Školy ornamentu v Smižanoch


//Tvorivé dielne Školy ornamentu v Smižanoch

Smižany, 8. 2. 2019

Tvorivá dielňa „ŠKOLA ORNAMENTU podľa Štefana Leonarda Kostelníčka“ sa uskutočnila pre učiteľky materských škôl, učiteľov základných škôl a vychovávateľky školských klubov detí i učiteľov základných umeleckých škôl dňa 8. 2. 2019 o 9. hod. v Národopisnom múzeu v Smižanoch. Otvorila ju riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Ing. Zuzana Krempaská. O exponátoch i práci múzejníkov hovorili pp. Margita Kočišová a Mária Staňová Michalková. Lektorku PhDr. Gabrielu Čiasnohovú z Košíc predstavila a privítala aj PaedDr. Viera Skoumalová, odborná zamestnankyňa Odboru školstva a Spojeného školského úradu v Smižanoch. Lektorka v úvodnej teoretickej časti premietala medailón o živote a tvorbe umelca a jeho prvú Slovenskú ornamentiku z r. 1927, ktorú komentovala. Upozornila na knihu Čaro ornamentu. Štefan Leonard Kostelničák a vyzdvihla jej zosnulú autorku PhDr. Annu Kostelničákovú z Bratislavy. Cez prestávku si prítomní mohli popozerať a oboznámiť sa s ornamentálnymi metodickými príručkami, tlačovinami, pohľadnicami, samolepkami,… z dielne lektorky. V praktickej časti si učitelia vyfarbovaním dekorovaného písma umelca i tvorbou vlastného ornamentu precvičili kresliarske a maliarske zručnosti. Lektorka im priebežne poskytovala základné informácie o metodike dekoratívneho kreslenia a maľovania u detí predškolského veku so zameraním na jednotlivé vekové skupiny. Zdôraznila vnímanie, kreslenie i maľovanie vekovo primeraných prvkov ornamentu u žiakov mladšieho i staršieho školského veku. V súvislosti s dnešnou spoločenskou situáciou poukázala na nevyhnutnosť výchovy ku kultúrnemu dedičstvu. Pripomenula pozitívny vplyv práce s ornamentom na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, žiaka, študenta. Účastníci sa zaujímali o farebnosť, kompozíciu i princípy slovenského ornamentu, tiež o ďalšiu dostupnú odbornú literatúru.

Na tvorivej dielni sa zúčastnilo 18 učiteľov zo Smižian, Spišskej Novej Vsi a okolia: Bystrany, Jamník, Olcnava, Odorín, Teplička, Rudňany.

Gabriela Čiasnohová,
O regionalistiky MS

Foto: Mgr. Marek Dzurenda

 

Maliarky ornamentu zo Smižian a okolia

Maliarky ornamentu zo Smižian a okolia

Pohľad na účastníčky tvorivej dielne v Smižanoch

Pohľad na účastníčky tvorivej dielne
v Smižanoch

Účastníčky tvorivej dielne v Smižanoch pozorne sledujú výklad lektorky

Účastníčky tvorivej dielne v Smižanoch pozorne sledujú výklad lektorky

 

 


2019-02-18T11:39:10+00:0018 februára 2019 |Košický kraj|
X