Tvorivé dielne sprevádzali Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Nitre


//Tvorivé dielne sprevádzali Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Nitre

Nitra,  5. 2. 2019

Tvorivá dielňa ŠKOLA ORNAMENTU podľa Štefana Leonarda Kostelníčka sa pre učiteľky materských škôl uskutočnila dňa 5. 2. 2019 o 9. hod. vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Nitre. Otvorila ju riaditeľka DMS v Nitre Mgr. Veronika Bilicová a viedla ju lektorka a matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová. V úvodnej teoretickej časti komentovala 144 vystavených ukážok z tvorby ornamentalistu, premietala a komentovala medailón o živote a tvorbe umelca i jeho prvú Slovenskú ornamentiku z r. 1927. Vyzdvihla knihu „Čaro ornamentu. Štefan Leonard Kostelničák“ a jej zosnulú autorku PhDr. Annu Kostelničákovú. Cez prestávku si prítomné mohli popozerať a oboznámiť sa s ornamentálnymi metodickými príručkami, tlačovinami, pohľadnicami, samolepkami, z dielne lektorky. V praktickej časti si učiteľky vyfarbovaním dekorovaného písma umelca i tvorbou vlastného ornamentu precvičili kresliarske a maliarske schopnosti. Lektorka im priebežne poskytovala základné informácie o metodike dekoratívneho kreslenia a maľovania u detí predškolského veku so zameraním na jednotlivé vekové skupiny. Hovorila o farebnej harmónii, kompozícii i princípoch slovenského ornamentu. Upozornila na nutnosť výchovy ku kultúrnemu dedičstvu a konkretizovala jednotlivé možnosti i metódy. Na výborne pripravenej a organizačne zabezpečenej tvorivej dielne sa zúčastnilo 21 osôb z Nitry, Nových Zámkov, Branča a Močenka. Riaditeľka DMS Mgr. Veronika Bilicová učiteľky na záver obdarovala tromi druhmi metodických príručiek z dielne lektorky (geometrický ornament, figurálny ornament, rastlinný ornament a dekorované písmo).

Dňa 5. 2. 2019 o 14. hod. sa uskutočnila aj ďalšia tvorivá dielňa „ŠKOLA ORNAMENTU podľa Štefana Leonarda Kostelníčka“ pre matičiarov a verejnosť. Po oboznámení sa so životom a dielom majstra Kostelníčka si účastníci v praktickej časti vyfarbovaním dekorovaného písma umelca i tvorbou vlastného ornamentu precvičili svoje kresliarske a maliarske zručnosti. Lektorka im priebežne poskytovala základné informácie o metodike Kostelníčkovho slovenského ornamentu, o možnostiach jeho rozvíjania, nácviku a používania u detí, žiakov a iných záujemcov, tak v rodine, ako aj v škole či rôznych spolkoch. Zdôraznila dôležitosť výchovy ku kultúrnemu dedičstvu. Na dôkladne pripravenej a organizačne zabezpečenej tvorivej dielni sa zúčastnilo 25 návštevníkov z Nitry, Nitry – Chrenovej, Dražoviec, Močenka, Nededa i o. z. Slavica v Nitre.

 

Gabriela Čiasnohová,
ZO regionalistiky MS

Foto: Mgr. Nikola Rechtorisová

Účastníčky podujatia pohrúžené do tvorivej činnosti

Účastníčky podujatia pohrúžené do tvorivej činnosti

Malé dielo, ktoré poteší

Malé dielo, ktoré poteší

Na odpoludňajšej tvorivej dielni

Na odpoludňajšej tvorivej dielni

2019-02-13T14:10:43+00:0013 februára 2019 |Nitriansky kraj|
X