Úcta ku starším

Úcta ku starším

2017-10-27T14:13:01+00:00

Košice, 17. 10. 2017

Dom Matice slovenskej spolu s miestnym odborom Košice zorganizoval dňa 17. októbra 2017, v mesiaci úcty ku starším, v priestoroch Zasadacej miestnosti na Hlavnej ul. 68 v Košiciach slávnostné stretnutie, kde boli pozvaní zaslúžilí matičiari, bývalí riaditelia Domu MS v Košiciach, dlhoročný spolupracovníci aj členovia miestnych odborov. Pri tejto príležitosti slávnostným aktom odovzdal podpredseda MS JUDr. Marián Gešper ocenenia: Zlatý kríž predsedu Matice slovenskej Ing. Emanuelovi Olšavskému a Zlatú medailu Ľudovíta Štúra prof. Ladislavovi Pollákovi. Po ukončení tohto slávnostného aktu boli ústne vyzdvihnuté ďalšie významné osobnosti Matice slovenskej v Košiciach, aj tí, ktorí už žiaľ, upadli do zabudnutia. Boli udelené aj Pamätné listy Členského ústredia MS. Medzi ocenenými boli Ing. Juraj Koperdák, predseda MO MS Košice, JUDr. Ľudovít Šomšák, predseda MO MS Košice a riaditeľ DMS Košice, JUDr. Ján Marcinko, dlhoročný aktívny člen MS v Košiciach, pre ktorých bolo toto ocenenie ako i spomienka na ich činnosť v Matici slovenskej veľmi vzácne. Po tomto slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie s pohostením a voľná zábava.

ThLic. Martina Hockicková

článok neprešiel jazykovou úpravou

X