Uctili si pamiatku Karola Bieleka

Žarnovica,  15. 1. 2017

Na pietnej spomienke, ktorá sa pri zrekonštruovanom pomníku a hrobe Karola Bieleka, prvého slovenského inšpektora Tekovskej župy v.v. , uskutočnila 24. novembra 2016, v podvečer 80. výročia jeho úmrtia na cintoríne v Žarnovici, bolo spomenuté, že matičiari sa pri hrobe opäť stretnú už v januári. A tak sa stalo aj napriek zime a značnému množstvu snehu, ktorý predtým iniciatívne zo samotného hrobu i najbližšieho okolia odstránila predsedníčka MO MS.
Pamiatku 160. výročia narodenia Karola Bieleka si presne v deň tohto okrúhleho výročia, t.j. v nedeľu 15. januára o 14.30 hod., tentoraz uctila 6-členná delegácia vedenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici v zložení: Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka, Mária Balážová – podpredsedníčka, Ing. Jozef Piecka – tajomník a člen KR MS, Mgr. Melánia Ceizelová – členka výboru. Irma Danková – členka výboru a vedúca Speváckej skupiny Prameň a Mgr. Darina Nikodémová – predsedníčka dozorného výboru MO MS. Prítomní matičiari si pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského školstva uctili zapálením sviečok a minútou ticha.

Text a foto: Ing. J. Piecka


Členky delegácie MO MS (zľava)
I. Danková, M. Balážová, M. Ceizelová, D. Nikodémová a A. Benčatová)
počas spomienky

článok neprešiel jazykovou úpravou