Umenie žiť a tvoriť

thumbnail

„Deti sa majú vychovávať tak, aby sa neskôr nevliekli smutne životom a aby nenechali všetky poklady a krásy zhniť preto, že by k ním nenašli kľúč“.
( Exupéry)

Deti sú ozdobou rodiny, budúcnosť krajiny a istota života. Sú plné záujmu o svet a prijmú takmer všetko od dospelého, ktorý ich dokáže zaujať. Vzbudiť záujem o slovenskú krajinu, kde žijeme, o ľudové tradície, ktoré nepoznáme, o učenie, ktoré zanedbávame a o výchovu, ktorej sa všetci vyhýbame, je neľahká úloha.
V Dome Matice slovenskej Šurany sme si vybrali cestu plnenia týchto úloh cez rozprávkovo, kde sa učenia i výchovy nenútene zúčastňujú deti i dospelí. Najlepšie sa nám darí pomocou ľudového umenia, ktoré patrí medzi najdôležitejšie úlohy, lebo nás dospelých zaväzuje, aby sme svojich nástupcov naučili UMENIU ŽIŤ a TVORIŤ a musíme to zvládnuť v dnešnej dobe plnej zhonu a chaosu. Ľudové umenie je nám v tom nápomocné. Je opodstatnené a má svoj zmysel. Veď najprirodzenejšou súčasťou detského sveta sú hry, piesne, tance a rozprávky. Sú zázračným kľúčikom k spoznávaniu jedinečnosti o minulosti, o tradíciách a šikovnosti slovenských rodín v ľudovej tvorivosti. Je nevyhnutné viac využívať detské spontánne túžby po pohybe, po rytme, po spoznávaní, ktoré rozvíjajú detskú hravosť, odzrkadľujú vzťah k svetu, záujem o prácu či slávnosti. V ľudovom umení nachádzajú deti huncútstvo, ale aj obdiv k hrdinom či k zásahu spravodlivosti. Je to naše vzácne kultúrne dedičstvo vyvierajúce z podstaty našich vlastných predkov, našich koreňov.
V súčasnosti má ľudová tvorivosť nezastupiteľné miesto. Dieťa sa pri speve, tanci, hovorenom slove či hudbe rozvíja, rastie, ale i lieči. Veď spev a pohyb, hlboké jogové dýchanie pri nich, cez spontánnu radosť sú tým najlepším obranných štítom proti stresom. Matica slovenská o tom vie a všemožne sa snaží ukázať silu našich koreňov aj ostatným Slovákom. O tom však, či sa naše slovenské duchovné i materiálne dedičstvo zachová, rozhodujú hlavne rodičia a ich pôsobenie. Oni ukazujú pokračovateľom rodu cestu rozvoja ich záujmov. Odovzdávajú im kľúčik k bráne od budúcnosti. Dieťa si vyberá a dospelý usmerní, vedie a vychováva dieťa k zodpovednosti, aby budúci umelec, vedec či športovec pri svojom rozvíjaní osobnosti vytrval. Takúto pomoc deťom, vďaka pôsobeniu svojich rodičov, sa budeme snažiť rozvíjať i v Dome Matice slovenskej Šurany.
Na Plese princezien a princov šurianskeho hradu dospelí zapisovali deti do novovzniknutého folklórneho súboru „Šurianček“ a o pár dní sa uskutočnilo prvé stretnutie plné spevu a hier. Väčšie folkloristky viedli malé a tie odovzdávali radosť veľkým kamarátkam na parkete ale i radosť rodičom v hľadisku. Úsmevy, potlesk a šťastné pohľady všetkých prítomných sú predpokladom, že dvadsaťčlenný „Šurianček“ našiel kľúč k pokladom a kráse ľudového umenia aj v meste Šurany a bude slúžiť k tomu, aby sa deti „nevliekli smutne životom“.

M. Kozárová,
D MS Šurany

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia