Uskutočnil sa XXIV. ročník Ruže mojej duše


//Uskutočnil sa XXIV. ročník Ruže mojej duše

Sečovce

OMM v Sečovciach, MO MS v Sečovciach a Spolok slovenských spisovateľov spolupracovali na príprave súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše v Sečovciach. Uskutočnil sa už XXIV. ročník súťaže pod vedením Mgr. Ingrid Lukáčovej, iniciátorky súťaže, poetky zo Zemplína a členky výboru MS. Do súťaže poslalo svoje poetické i prozaické literárne diela 41 začínajúcich autorov z okr. Trebišov, Michalovce a Humenné. Hosťom súťaže a zároveň jedným z porotcov bol básnik Dalimír Stano, ktorý pútavým spôsobom rozprával o vzťahu k literárnej tvorbe, o možnostiach uverejňovania literárnej tvorby v internetových médiách, kde môžu začínajúci autori sledovať aktuálny stav a spôsob literárnej tvorby svojich rovesníkov, môžu sa navzájom hodnotiť a porovnávať. Hovoril o potrebe čítania literárnych časopisov a novín, vyzval prítomných, aby uverejňovali literárnu tvorbu v Dotykoch, Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku. Predstavil mladým ľuďom aj súťaže v literárnej tvorbe, ktoré prebiehajú na Slovensku. Porozprával o svojich dojmoch z tohtoročnej súťažnej tvorby, priniesla aj teraz niektoré veľmi pekné a kvalitné súťažné texty. Odborná porota, ktorá hodnotila súťažné práce, pracovala v takomto zložení: Ľudovít Petraško, Milan Gonda, Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová. Podujatie sa koná pri príležitosti pripomenutia si Dňa boja za slobodu a demokraciu. Mladí ľudia si dnes neuvedomujú odkaz 17. novembra 1989, preto im táto súťaž pripomína jeho obsah – boj za demokraciu, ľudské práva, menšinové práva, občianske slobody či pád diktatúry. V prípade tejto súťaže im moderátorka súťaže Ingrid Lukáčová pripomenula najmä slobodu slova a slobodu prejavu. Podujatie finančne podporila Matica slovenská cez svoj grantový program. Vyhodnotenie XXIV. ročníka Ruže mojej duše: I. kategória poézia – neudelené, II. kategória poézia – 1. m. neudelené, 2. m. Natália Gasperová, 3. m. Nikolas Maľuda, III. kategória poézia – 1. m. Šimon Čižmár, 2. m. Ivana Šaffová,,3. m. Lívia Demjančíková, IV. kategória poézia – 1. m. Denis Jacko, 2. m. Rastislav Marjov, 3. m. Jana Nevoľníková. I. kategória próza – neudelené, II. kategória próza – 1. m. Klára Harajdová, 2. m. Sofia Királyová, 3. m. Sofia Košková, III. kategória próza – 1. m. Dávid Jacko, 2. m. Dominika Belejová, 3. m. Anna Popaďáková, IV. kategória próza – 1. m. neudelené, 2. m. Denis Jacko, 3. m. neudelené.

I. Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-11-21T15:46:41+00:0021 novembra 2016 |Košický kraj|
X