Uskutočnilo sa v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede a OP MS v Šamoríne


//Uskutočnilo sa v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede a OP MS v Šamoríne

V Dome MS v Dunajskej Strede a v neďalekom Oblastnom pracovisku MS v Šamoríne prebieha celý rad zaujímavých podujatí , na ktorých sa radi stretajú matičiari z Dunajskostredského regiónu. Kultúrne podujatia, ktoré sa konajú na rôznych miestach Dunajskostredského okresu sú prevažne v jazyku maďarskom. Priestorovo neveľké pracoviská MS v Dunajskej Strede a v Šamoríne radi vítajú matičiarov na podujatiach ,ktoré sú skôr komorného charakteru.
Posledné mesiace sa stretli matičiari v Šamoríne na podujatí pre jubilantov a samozrejme na tradičnej Katarínskej zábave. V Dunajskej Strede členovia výboru MS pripravili radosť pre seniorov pri príležitosti Dňa seniorov. V čase vianočných sviatkov potešil deti príchod sv. Mikuláša, ktorý ich obdaroval zaujímavým detským programom a sladkosťami. Najmä v tomto roku detí bolo neúrekom. V posledné už adventné dni obe pracoviská pripravili stretnutie s matičiarmi s posedením pri tradičnej kapustnici a za účasti známej speváckej skupiny Slnečnica, o ktorej možno neomylne tvrdiť , že svojimi skladbami a šírením dobrej nálady je známa takmer v celom Trnavskom kraji.
Okrem spomínaných podujatí , možno uviesť zhotovovanie vianočných ozdôb , ktorých prevažne je autorkou p. Broszová. Skrášlila nimi vonkajšok a vnútro Domu MS V Dunajskej Strede. Z ďalších podujatí možno uviesť podujatia charitatívneho charakteru . V súčasnosti sa pripravujú na príchod Nového roka a v súvislosti s ním sa 1. januára matičiari stretnú , aby si hymnou SR pripomenuli 25. výročie Slovenskej republiky. V januári matičiari zo Šamorína a Dunajskej Stredy začínajú s organizáciou slovenských plesov a to znamená predaj lístkov, pripraviť ceny do tomboly , výzdobu plesovej miestnosti a pod. V januári sa začnú podujatia pre školy v súvislosti s 25. výročím Slovenskej republiky. Poďakovanie patrí všetkým matičiarom v Šamoríne a v Dunajskej Strede, ktorí prispeli k aktívnej činnosti a udržiavaniu slovenských národných tradícií, zvykov a národného povedomia.

L. Klučková
DMS v Dunajskej Strede

článok neprešiel jazykovou úpravou

Slnečnica

2017-12-15T08:17:46+00:0015 decembra 2017 |Trnavský kraj|
X