Úspešní divadelníci zo srbského Kulpína v Topoľčanoch a Bojnej


/, Nitriansky kraj/Úspešní divadelníci zo srbského Kulpína v Topoľčanoch a Bojnej

2.- 3. 11.  2018 Topoľčany, Bojná 

Druhý polrok možno v Nitrianskom regióne charakterizovať aj vzájomnými intenzívnymi vzťahmi miestnych odborov Matice slovenskej s krajanmi a so slovenským zahraničím. Po návšteve nášho regiónu členmi Matice slovenskej Osijek, Matice slovenskej Soljani, prinášajú na topoľčianske divadelné dosky svoje umenie aj matičiari z Kulpína (Srbsko).
Divadelníci Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen – Kulpín však v meste Topoľčany nie sú neznámi. Za tradíciu uvádzania ich hier vďačíme bývalému Oblastnému pracovisku Matice slovenskej Topoľčany. Práve v roku 2010 vtedajší predseda oblastného pracoviska František Ďurina nadviazal počas Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa konal v Nitre a okolitých obciach, vzájomné vzťahy podporujúce slovenskú kultúru krajanov žijúcich v Srbsku. F. Ďurina v súčasnosti z pozície predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej Tovarníky každý rok organizuje prezentáciu novej divadelnej inscenácie dolnozemských ochotníkov.
Dňa 2. novembra si mohli návštevníci Spoločenského domu v Topoľčanoch pozrieť komédiu Stanislava Štepku Konečná stanica v réžijnom spracovaní Alexandra Baka. Vyše dvadsať rokov, ktoré už uplynuli od premiéry autorskej hry v Radošinskom naivnom divadle, nezanechávajú na diele časové stigmy. Práve naopak, Konečná stanica je stále aktuálnou hrou, o čom svedčí aj jej nedávne filmové a rozhlasové spracovanie. Štepkova optika, v ktorej centre pozornosti je predovšetkým človek so všetkými kladmi a zápormi bez akejkoľvek kastácie, zostáva zachovaná aj v kulpínskom javiskovom prevedení. Téma stavu a problémov súčasnej spoločnosti, odzrkadľujúca sa aj v malej provinčnej vlakovej stanici, jednoznačne zaujala divákov. Divadelníci z Kulpína zachovali typický radošinský humor a satiru, ktorými dokázali uvoľniť a pobaviť obecenstvo. Počas svojho pobytu na Slovensku sa zároveň dozvedeli o získaní prvej ceny na 49. prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín v Starej Pazove za hru Konečná stanica. Ocenenie je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Režisér Alexander Bako získal ocenenie za najúspešnejšiu réžiu. Zo súboru boli na tohtoročnej prehliadke ocenení aj Mária Koruniaková ako najúspešnejšia herečka a Ján Trpinský ako najúspešnejší herec. Diplom za herecký výkon získali aj Viera Dorčová-Babiaková, Katarína Kolárová a Jasna Chalupková. Tradícia ochotníckeho divadelníctva v Kulpíne siaha až do roku 1904. Sto rokov dokumentujúcich javiskové pôsobenie v tejto osade zhrnul vo svojej knihe Kulpínčania na krídlach tálie autor DrSc. Ján Babiak. Knihu vydal v roku 2007 Miestny odbor Matice slovenskej.
Divadelnú hru Konečná stanica odohrali Kulpínčania aj na nasledujúci deň v topoľčianskej obci Bojná. Počas svojho pobytu navštívili i významnú archeologickú lokalitu veľkomoravského centra – nálezisko Valy-Bojná.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Organizátor podujatia, predseda MO MS Tovarníky F. Ďurina. Autor fotografie:V. Bilicová

Organizátor podujatia, predseda MO MS Tovarníky F. Ďurina. Autor fotografie:V. Bilicová

Členovia Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen - Kulpín, autor fotografie:V. Bilicová

Členovia Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen – Kulpín, autor fotografie:V. Bilicová

Členovia Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen - Kulpín, autor fotografie:V. Bilicová

Členovia Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen – Kulpín, autor fotografie:V. Bilicová

X