Úspešný divadelný festival


//Úspešný divadelný festival

Liptovský Mikuláš, 5. -6. 10. 2018

Liptovský Mikuláš žil v dňoch 5. – 6. októbra 2018 ochotníckym divadlom. Divadelný odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši usporiadal už tretí ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Divadelný odbor MS združuje v súčasnosti 37 divadelných súborov z celého Slovenska. Práve festival v Liptovskom Mikuláši je prehliadkou matičných súborov. Bolo to tak len do tohto tretieho ročníka. Festival sa za tri roky stal tak známym, že vystúpiť na ňom prejavujú aj súbory ktoré nie sú členmi Divadelného odboru. Tohto roku sa festivalu zúčastnilo šesť divadelných súborov. Festival sa uskutočnil v Kultúrnom dome v mestskej časti Palúdzka.
V piatok 5. októbra 2018 sa na otvorení festivalu zúčastnil aj primátor mesta Ján Blcháč a štátny tajomník Ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič. Privítal ich riaditeľ Domu MS a zároveň podpredseda MS Marek Nemec. Primátor mesta Lipovský Mikuláš Ján Blcháč privítal prítomných divadelníkov a divákov. Vyslovil presvedčenie, že festival s celoslovenskou účasťou bude aj naďalej pokračovať a zaželal všetkým príjemný umelecký zážitok. Potom sa slova ujal predseda poroty Marián Lacko, ktorý je zároveň predsedom Divadelného odboru Matice slovenskej. Oboznámil prítomných s úlohami DO MS a s propozíciami súťaže. Na lístky hlasovali v prvom rade diváci v stupnici, tak ako v škole od jedna do päť. Výkony jednotlivých výkonov hodnotila aj laická porota v zložení Darina Beťková a Viera Mráziková. Odborná porota pracovala v zložení Marian Lacko, Dana Turanská, dramaturgička, a Pavol Sedlačko, herec. Ako prvý sa predstavil Divadelný ochotnícky súbor Braxatoris z Krupiny s hrou Komisárky. Zaujímavosťou na hre bolo, že ženské postavy hrali muži. Ako druhý sa predstavil Divadelný súbor Podzámčok s hrou Sladký život v Jabloňove. Hra nás zaviedla do nedávnej minulosti, keď ste sa museli prispôsobiť dobe, poukázala však na to, že v podstate sa nič nezmenilo. Ako posledný v piatok vystúpili divadelníci z Divadelného súboru Prameň z Detvianskej Huty s klasickou hrou Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Toto predstavenie svojou čistotou a hereckými výkonmi oslovilo divákov a účinkujúci za svoje výkony zožali zaslúžený potlesk, i keď hrali v neskorých večerných hodinách.
Na druhý deň sa už od skorých ranných hodín varil divadelný guláš. O desiatej hodine sa po prvý raz v tomto kultúrnom dome premietala rozprávka, a teda začalo tu fungovať kino. Potešili sa najmä najmladší diváci, ktorí uvideli rozprávku Spievaj. V popoludňajších hodinách sa ako prvý predstavil Divadelný súbor Okno z Lipovského Jána. Pripravili si hru po názvom Ryba pre štyroch. Táto hra sa často hráva na ochotníckych scénach, je to sonda do medziľudských vzťahov. Ako druhý sa predstavil Sásiansky ochotnícky súbor (SOS) zo Sásy. Potešili organizátorov, že zahrali hru Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. Túto hru zahrali naozaj s chuťou a milo prekvapili. Ako posledný vystúpilo Lupčianske netradičné divadlo Lunetrdlo. Predstavil sa šéf divadla Jaroslav Janíček s monodrámou Obvoďák. Hra čerpala z lekárskeho prostredia, ktoré hlavný protagonista dôverne pozná, lebo pracuje ako obvodný lekár.
Po skončení posledného divadelného predstavenia sa laická i odborná porota poradila, vo svojom hlasovaní zohľadnila aj hlasovanie divákov a nakoniec rozhodla. Na štvrtom mieste sa umiestnili tri súbory, a to DOS Braxatoris z Krupiny, DS Podzámčok, DS Okno Liptovský Ján. Na treťom mieste sa umiestnili Lunetrdlo Partizánska Ľupča a na druhom SOS Sása. Putovnú cenu Ivana Stodolu za rok 2018 získal DS Prameň Detvianska Huta za hru Ženský zákon. Ukázalo sa, že klasická hra s dobrou réžiou a hereckými výkonmi dokáže osloviť aj súčasného diváka.
Po skončení festivalu pripravili organizátori spoločenské posedenie s hudbou a tombolou. Matiční divadelníci aj tohto roku úspešne zakončili svoju divadelnú sezónu a aktivity, ktoré počas celého roku uskutočňovali. Ukazuje sa, že práve Divadelný odbor je v Matici slovenskej života schopný a aktívny. Teší sa aj pozornosti vedenia MS, ktoré tento odbor i aktívne podporuje. Je to oblasť, ktorá je v našej činnosti jedna z prvoradých. Podpora folklórneho hnutia, divadelníkov, vedy, a najmä spolkovej činnosti je prirodzenou súčasťou Matice slovenskej. Môžeme len dúfať, že štvrtý ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bude minimálne rovnako úspešný, ako bolo  tento rok. Na festival si v tomto ročníku našlo cestu viac ako 400 divákov, ktorí mohli zhliadnuť takmer 8 divadelných hodín.

PETER VRLÍK

2018-10-10T11:34:10+00:0010 októbra 2018 |Žilinský kraj|
X