Úspešný Metodický deň pre učiteľov slovenčiny a dejepisu


//Úspešný Metodický deň pre učiteľov slovenčiny a dejepisu

Spišská Nová Ves, 25. 5.  2016

Dňa 25. 5. 2016 pripravil DMS Spišská Nová Ves v spolupráci so Školským úradom mesta Spišská Nová Ves a Spoločným školským úradom v Smižanoch Metodický deň, ktorý bol určený predovšetkým pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ako aj pre dejepisárov z okresu Spišská Nová Ves. Metodické podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch DMS Spišská Nová Ves otvoril jeho riaditeľ, p. Mgr. R. Zacher, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov podujatia. Zároveň tiež privítal správcu MS, p. Mgr. M. Smolca. Ten sa už v zápätí ujal slova, kde v jeho podaní zaznela prvá prednáška podujatia. Témou jeho vystúpenia bola najmä osobnosť a prínos Ľ. Štúra. Pán správca MS sa vo svojej prednáške okrem iného venoval aj 171. výročiu od založenia Slovenských národných novín (SNN). Modernou, pútavou a veľmi zaujímavou formou tak pedagógom spišskonovoveského okresu podal výstižný obraz o tak významnej osobnosti našich slovenských dejín, ktorým Ľ. Štúr bezpochyby bol. Po prednáške správcu MS už nasledovalo vystúpenie riaditeľa DMS Spišská Nová Ves, ktorý sa vo svojej prednáške zameral predovšetkým na poslanie a význam Matice slovenskej v minulosti a súčasnosti. Venoval sa tiež problematike vplyvu súčasných médií na slovenskú spoločnosť. Po príspevkoch prednášajúcich nasledovala plodná diskusia, do ktorej sa svojimi konkrétnymi nápadmi, pripomienkami a riešeniami zapojili aj viacerí pedagógovia. Vo svojich vystúpeniach sa zamýšľali najmä nad otázkou, ako ešte viac zlepšiť pozitívny pohľad na súčasnú MS. Tento úspešný zorganizovaný metodický deň pre pedagógov z okresu Spišská Nová Ves je jasným dôkazom a zároveň predpokladom na to, aby sa podobné metodické podujatia organizovali v čo najväčšej miere. Domnievam sa, že môžu byť určitým návodom, ako vzbudiť záujem o súčasné matičné dianie, a to najmä pokiaľ ide o mladú generáciu. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalší metodický deň pre pedagógov, ktorý DMS Spišská Nová Ves pripravuje a bude ho určite organizovať aj v nasledujúcom školskom roku 2016/2017.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

 

 

2016-06-03T15:07:18+00:003 júna 2016 |Košický kraj|
X