V Aleji dejateľov pribudli ďalšie busty


//V Aleji dejateľov pribudli ďalšie busty

K zberateľom ľudových rozprávok a povestí : Dobšinskému a A. H. Škultétymu a Čipkovi pribudol Samuel Reuss. Vďaka ním má slovenský národ krásne príbehy, kde dobro vždy zvíťazí.Samuel Reuss bol kaplánom a učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, v Revúcej a členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akad.sochárka Anna Kišáková. Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval na školskom inšpektoriáte v Rimavskej Sobote. V Martine bol redaktorom Národných novín. Stal sa doživotným správcom Matice slovenskej. Bustu vytvoril akad. sochár Milan Ormandík. Vďaka finančnému príspevku z BBSK, za ktorý vrele ďakujeme, sa mohla realizovať snaha Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote rozšíriť Aleju dejateľov. Ďakujeme vedeniu mesta Rimavská Sobota, Technickým službám mesta, Kamenárstvu Ulický , s.r.o. a sponzorovi Ing. Zubáčovi za veľkú pomoc pri obnove podstavcov.

Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-11-30T13:38:12+00:0030 novembra 2017 |Banskobystrický kraj|
X