V Batizovciach hrdo a radostne


//V Batizovciach hrdo a radostne
Batizovce, 5. 1. 2018

Batizovská Matica slovenská uchováva vernosť kroju a svojim otcom.  Vraciame sa k nim  a upevňujeme svoje  korene naprieč všetkými generáciami. Nepotrebujeme cudzie vzory, tie sa chvália sami, ale vedomie svojich koreňov si pestujeme a uchovávajme tak, ako to vyznávame vo svojej hymne:
„Či to zvony zvonie, či organy hrajú
a či batizovskí matičiari spievajú.
Ej, veru spievajú aj organy hrajú
a na svojich predkov s láskou spomínajú.
Nech nám dá Boh zdravia,
nech nám dá Boh sily
by sme sa v kudelnej izbe
o rok zas tešili.“
Túto pamäť – kultúrnu aj duchovnú uchovávame ako v kúdeľnej izbe každý rok začiatkom januára,  tohto roku  5. januára  – tak aj v ročnom zvykosloví.Toto poslanie plní v Batizovciach naša Matica .
Ak chceme rásť, musíme mať korene, a tie treba vyživovať. Sme  tu preto, aby sme slúžili, rozdávali radosť, lásku… V tomto duchu u nás usporadúvame  kúdeľnú  izbu, v ktorej pred očami celej obce vystupujú tri generácie rodákov, ktorí sa dobre poznajú. Sú to speváci, hudobníci, muzikanti, herci, historici, skúsenosť starých ľudí, všetci zapálení za dobrú vec. Škoda, že sa v minulosti mnohé zanedbalo.
Počas roka sa toho v obci veľa  udeje, a tak sa na javisku premieta obraz života našej dediny a aj osobného. Všetko v priebehu 2 hodín – premenlivosť ročných období aj ľudského života.  Úspechom je, že sa hlásia mladí ľudia aj dorastajúca mládež vo veku 12 – 15 rokov. Dievčatá sa učia priasť a všetci spievame a tancujeme.
Všimli si nás aj naše médiá – TV dvojka v relácii Kapura budeme 3.2. t.r.  a Rádio Regina vysiela o nás 2O.1.t.r.
A v čom spočíva naša činnosť pri príprave kudelnej izby? Všetko je spoločným dielom: kulisy, zariadenie /posteľ, pec, kredenec, stôl, stoličky/  vybavenie – taniere, poháre, hrnce/, skrátka celá tradičná domácnosť. Potom treba všetko upratať.
Dôležité sú najmä kroje, o ktoré sa stará Oľga Pastrnáková – šije nové, prešíva, udržuje vporiadku a požičiava všetkým doma aj v podtatranských obciach na rôzne príležitosti,  ako je čepčenie, prednes poézie,  pre deti v materskej aj základnej škole.
Náročné je dopĺňanie krojov a súčastí – kúpa klobúkov, opaskov a samotné šitie a podieľa sa na tom naša obec. Kroj nám slúži ako občiansky preukaz. Je tam meno, číslo domu, rok výroby, neomylný znak totožnosti  každého Batizovčana a Batizovčanky.
A potom je tu aj neodmysliteľná súčasť kúdeľnej izby – živý kontakt s obecenstvom – domácim aj záujemcami zo širokého podtatranského kraja. Podľa ich odozvy vieme, či sme ich oslovili a zaujali. Práve z ich ohlasu čerpáme silu a chuť pokračovať v dobrom diele.
Milan Pastrnák,
predseda MO MS v Batizovciach
Foto Oľga Bodnárová
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2018-01-22T09:38:08+00:0022 januára 2018 |Prešovský kraj|
X