V Dome kultúry zneli ľudové piesne


//V Dome kultúry zneli ľudové piesne

Sereď, 22. 10. 2018

V Dome kultúry v Seredi sa uskutočnil 22. októbra 2018 už 12. ročník súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď. Ako každý rok, aj tento sa tešila záujmu najlepších spevákov základných škôl v regióne. Spolu ich súťažilo 30, konkrétne zo ZŠ s MŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ Pusté Úľany, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď. Žiaci súťažili sa v 2 kategóriách: žiaci 1. stupňa a 2. stupňa a ZŠ. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení Mária Mudrochová, DiS. art., Mária Pellerová, DiS. art. a viceprimátor Mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický.
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a bola náročná, pretože súťažiaci spievali bez hudobného sprievodu.
Porota mala neľahkú úlohu pri určovaní konečného poradia.

Výsledky:

  1. kategória: 1. Eliáš Kajan, 2. Denisa Marczibányiová, 3. Patrícia Czuczová
  2. kategória: 1. Veronika Baričiaková, 2. Erika Skladaná, 3. Juraj Vrbovský

Ocenení dostali okrem diplomu ako cenu CD známych slovenských spevákov ľudových piesní, všetci súťažiaci dostali malú sladkosť a pochvalné uznanie. Súťaž zorganizovala predsedníčka MO MS v Seredi Slávka Kramárová. Touto cestou ďakujeme Mestu Sereď za vecné dary, ako aj všetkým, ktorí sa rôznou formou zapojili do súťaže.

Výbor MO MS v Seredi

 

2018-11-19T14:22:51+00:0019 novembra 2018 |Trnavský kraj|
X