V Haniske pri Košiciach si Matica slovenská (MS) slávnostným koncertom pripomenula 26. výročie Dňa Ústavy SR

thumbnail

Matica slovenská zastúpená MO MS Košice – Myslava si v utorok 11. 9. 2018 pripomenula veľkým slávnostným koncertom 26. výročie Dňa Ústavy SR.
Udalosť to bola obrovská. V kultúrnom dome v Haniske pri Košiciach sa tiesnilo 250 žiakov základnej školy v Haniske pri Košiciach a obyvateľov tejto nádhernej východoslovenskej obce. Hlavným organizátorom koncertu bola Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave. Ďalšími organizátormi boli, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium (SHaDK) na Požiarnickej 1 v Košiciach a obec Haniska pri Košiciach.
Na koncerte sa zúčastnili osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Do Hanisky pricestoval prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska, ďalej bol prítomný prorektor UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. a zriaďovateľ SHaDK na Požiarnickej v Košiciach a prvý podpredseda MO MS v Košiciach – Myslave PaedDr. Gejza Adam, PhD.
Samozrejme nechýbal starosta obce Haniska Ing. Miloš Barcal a riaditeľka domácej ZŠ Mgr. Helena Boruvková s celým pedagogickým kolektívom.
Potom sa ujal slova hlavný organizátor koncertu František Mrva, ktorý spolu so starostom obce Haniska privítal vzácnych hostí a následne vystúpil s krátkym slávnostným prejavom k 26. výročiu Ústavy SR.
V úvode slávnostného koncertu odovzdal prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska od vedenia Matice slovenskej „Zlatú knihu Matice slovenskej“, starostovi obce Haniska pri Košiciach Ing. Milošovi Barcalovi, riaditeľke domácej základnej školy Mgr. Helene Boruvkovej a zriaďovateľovi SHaDK na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD.
Na úvod koncertu vystúpila domáca spevácka skupina Hanišťanka, ktorá mala u domáceho preplneného auditória veľký úspech. A potom už malo sólo až do konca slávnostného koncertu Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach. Jeho Orchester ľudových nástrojov, Komorný a tanečný orchester, ale aj Spevácky zbor so svojimi sólistami, a neposlednom rade rómsky tanec v podaní rezkých tanečníc v tradičných rómskych krojoch. ale aj moderné tance školy vyvolali počas ich predstavení od natešeného preplneného auditória veľkú vlnu potleskov.
Z tejto vydarenej akcie odchádzali všetci spokojní. Všetky súbory na záver koncertu, vrátane domácej speváckej skupiny, boli odmenené potleskom, ktoré si za svoje nádherné vystúpenia plným právom zaslúžili.

V Haniske 11. 9. 2018
František Mrva

Fotogaléria (pdf)