V Haniske pri Košiciach si Matica slovenská (MS) slávnostným koncertom pripomenula 26. výročie Dňa Ústavy SR


//V Haniske pri Košiciach si Matica slovenská (MS) slávnostným koncertom pripomenula 26. výročie Dňa Ústavy SR

Košice, 11. 9. 2018

V utorok 11. 9. 2018 sa konal slávnostný koncert ku 26. výročie Dňa Ústavy SR. V kultúrnom dome v Haniske pri Košiciach sa tiesnilo 250 žiakov základnej školy v Haniske pri Košiciach a obyvateľov tejto nádhernej východoslovenskej obce. Hlavným organizátorom bol matičiar z Myslavy František Mrva. Ďalšími organizátormi boli, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium (SHaDK) na Požiarnickej 1 v Košiciach a obec Haniska pri Košiciach.
Na koncerte sa zúčastnili osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Do Hanisky pricestoval prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska, ďalej bol prítomný prorektor UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. a zriaďovateľ SHaDK na Požiarnickej v Košiciach a prvý podpredseda MO MS v Košiciach – Myslave PaedDr. Gejza Adam, PhD.
Samozrejme nechýbal starosta obce Haniska Ing. Miloš Barcal a riaditeľka domácej ZŠ Mgr. Helena Boruvková s celým pedagogickým kolektívom.
Potom sa ujal slova hlavný organizátor koncertu František Mrva, ktorý spolu so starostom obce Haniska privítal vzácnych hostí a následne vystúpil s krátkym slávnostným prejavom k 26. výročiu Ústavy SR.
V úvode slávnostného koncertu odovzdal prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska „Zlatú knihu Matice slovenskej“, starostovi obce Haniska pri Košiciach Ing. Milošovi Barcalovi, riaditeľke domácej základnej školy Mgr. Helene Boruvkovej a zriaďovateľovi SHaDK na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD.
Na úvod koncertu vystúpila domáca spevácka skupina Hanišťanka, ktorá mala u domáceho preplneného auditória veľký úspech. A potom už malo sólo až do konca slávnostného koncertu Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach. Jeho Orchester ľudových nástrojov, Komorný a tanečný orchester, ale aj Spevácky zbor so svojimi sólistami, a neposlednom rade rómsky tanec v podaní rezkých tanečníc v tradičných rómskych krojoch. ale aj moderné tance školy vyvolali počas ich predstavení od natešeného preplneného auditória veľkú vlnu potleskov.
Z tejto vydarenej akcie odchádzali všetci spokojní. Všetky súbory na záver koncertu, vrátane domácej speváckej skupiny, boli odmenené potleskom, ktoré si za svoje nádherné vystúpenia plným právom zaslúžili.

V Haniske 11. 9. 2018
František Mrva

Fotogaléria (pdf)

2018-09-17T09:15:06+00:0017 septembra 2018 |Košický kraj|
X