V Istebnom už prebehli triedne kolá recitačnej súťaže-Hviezdoslavov Kubín


//V Istebnom už prebehli triedne kolá recitačnej súťaže-Hviezdoslavov Kubín

Ako každoročne aj tento rok prebehne v regióne Orava v meste Dolný Kubín už 62.ročník najstaršej a určite najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Na základnej škole v Istebnom už začali triedne kolá súťaže. Ako predseda MO MS v Istebnom som nesmierne rád,že mládež sa s nadšením zapojila do tejto súťaže. Máme už prvých postupujúcich.
Víťazi kategórii:
1. kategória 2-4 ročník Andrejka Prachárová
2.kategória 5-6 ročník Martina Nehajová
3.kategória 7-9 ročník Alexandra Ďurčíková
Významnou úlohou Matice slovenskej je podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry a pôsobiť na mládež v duchu národných hodnôt. V tejto prestížnej súťaži s dlhoročnou tradíciou recitátori a kolektívy svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú hodnoty. Je potešiteľné ak deti a mládež s tím zoznamujú širokú verejnosť. Táto súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova. Pociťujem uspokojenie že aj u nás v Istebnom pokračujeme v tradíciach. Na rok 2016 je určený termín 22.-25.6. už
62.ročníka Hviezdoslavov Kubín.

Pavol Stuchlý
Predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

foto:Tomáš Kuracina

2016-03-21T19:45:58+00:0021 marca 2016 |Žilinský kraj|
X