V Janíkovciach na Vianoce

thumbnail

Nitra, 18. 12. 2017

Aj tento rok si naši matičiari z Janíkoviec našli čas, aby v predvianočnom období potešili osamelých klientov Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre. Spevácka skupina Janíkovská studnička z MO MS v Janíkovciach si pripravila vianočné hudobno-dramatické pásmo „V Janíkovciach na Vianoce“ pozostávajúce z regionálnych kolied a Štedrého večera v Janíkovciach. Vystúpenie zakončili aj známejšími koledami, ktoré si klienti zariadenia Borinka zaspievali spolu s nimi. Svojím vystúpením tak priniesli vianočnú náladu a spríjemnili čas aj seniorom, ktorí ich za to odmenili vrúcnym potleskom.

Petra Kováčiková
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia