V Jasove sa konal už 6. ročník matičného festivalu - spevákov rôznej farby pleti

thumbnail

Ľudovou piesňou vyjadrili svoj nesúhlas proti rasovej neznášanlivosti.

V základnej škole /ZŠ/ v Jasove sa uskutočnil 6. ročník krajského matičného festivalu "Jasovský zlatý slávik". Hlavnými organizátormi festivalu , ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti , nevynímajúc našu mládež boli MO MS v Košiciach – Myslave , domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbory školstva Okresných úradov v Košiciach a v Prešove .
Po výberových kolách na jednotlivých ZŠ prišlo do Jasova 40 talentov z majoritnej spoločnosti a detí z rómskeho etnika z celého Košického a Prešovského kraja . A mnohé devy a chlapci z vystupujúcich prišli do Jasova v krásnych ľudových krojoch. A čo bolo na tejto krajskej akcii najzaujímavejšie, že sa súťažilo v slovenskej ľudovej, ale aj rómskej piesni . Porota to mala veľmi ťažké pri rozhodovaní o tých najlepších. Preto na prvých troch miestach bolo ocenených viac spevákov.

1. miesto
Radovana Eugénia Hudáková – ZŠ Jasov
Vlasta Ďurášková – ZŠ Kecerovce
2. miesto
Martin Kompuš – ZŠ Jasov
Sebastián Žiga – ZŠ Jasov
3. miesto
Miriam Petová – ZŠ s MŠ Poštovňa 12 Bardejov
Margaréta Kuľbagová – Súkromná ZŠ /SZŠ / Dneperská, Košice
Cena starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya:
Vladimír Horváth – ZŠ Ľ. Podjavorinskej Košice
Roman Strož – SZŠ Dneperská, Košice
Sebastián Dzurik – ZŠ Jasov
Františka Žigová – ZŠ Jasov
Ondrej Hudák – ZŠ Jasov
Andrea Horváthová - ZŠ Jasov
Cena poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc
Viktória Gézová – ZŠ Ľ.Podjavorinskej Košice
Rebeka Ďurášková – ZŠ Kecerovce
Nikola Horváthová – ZŠ Jasov
Mária Horváthová – ZŠ Jasov
Eugénia Dzuriková – ZŠ Jasov
Cena generálneho riaditeľa firmy Lynx s.r.o Košice Ing. Róberta Kollára
Andrea Perčáková – SZŠ Dneperská , Košice
Lukáš Bystrý – ZŠ s MŠ Poštovňa 12 Bardejov
Kevin Horváth – ZŠ Jasov
Cena predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD
Anna Grajcárová – SZŠ Dneperská, Košice
Liliana Šiváková – ZŠ s MŠ Poštovňa 12 Bardejov
Samuel Bilý – ZŠ Poštovňa 12 Bardejov
Ján Horváth – ZŠ Jasov
Cena poroty
Kamil Kuľbaga – SZŠ Dneperská, Košice
Juraj Dzurik – ZŠ Jasov

Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami z Vydavateľstva MS a farebnými diplomami MS, ktoré na festival venovali predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD, poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, generálny riaditeľ firmy Lynx s.r.o Košice Ing. Robert Kollár a zakladateľ krajského matičného festivalu František Mrva. Festival poctil svojou návštevou vedúci odboru školstva OU v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc , ktorý odovzdal hodnotné ceny oceneným spevákom a speváčkam.
„Veľká vďaka za logistiké zabezpečenie krajského matičného festivalu proti rasovej neznášanlivosti patrí riaditeľke ZŠ Jasov PaedDr. Alžbete Mačatovej a starostovi obce Jasov Ing. Gabrielovi Nagyovi , ktorí pre všetkých spevákov ľudových piesní zabezpečili bohaté občerstvenie , vrátane obedov pre sprevádzajúcich učiteľov . Takto sa o súťažiacich počas krajských matičných festivalov slovenského slova, ľudovej piesne , slovenských rozprávok a amatérskeho divadla nepostarajú ani na jednom krajskom matičnom festivale v obidvoch krajoch východného Slovenska... povedal na margo krajského matičného festivalu jeho zakladateľ František Mrva .
Festival proti rasovej neznášanlivosti si získal podporu nielen na základných školách na východe SR, ale aj v štátnej a verejnej správe po celom Slovensku. To, že sa spievajúce deti rozhodli spevom protestovať proti rasovej neznášanlivosti, prispieva k prehlbovaniu kultúrnej spolupráce medzi majoritou na Slovensku a jej národnostnými menšinami. Všetci vystupujúci sa už teraz tešia na 7. ročník festivalu proti rasovej neznášanlivosti, ktorý sa bude v roku 2018 opäť konať v malebnom Jasove.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)