V Králi na šachovom turnaji

thumbnail

Kráľ, 13. 8. 2017

Čas prázdnin dáva príležitosť na organizovanie rôznych podujatí pre deti a mládež. Tak tomu bolo aj v obci Kráľ, kde v nedeľu 13. augusta 2017 pod záštitou Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi prebiehal šachový turnaj. Teší nás, že s nápadom usporiadať takýto turnaj prišli najmladší matičiari Michal Chalás (12 r.) a Martin Chalás (10 r.). Obaja aktívne prispeli aj k jeho organizácii v Zborovom dome ECAV v Králi. Záujem o účasť na turnaji prejavili mladší aj starší šachisti, preto turnaj prebiehal v dvoch kategóriách – kategória „do 15 rokov“ a kategória „nad 18 rokov“. Hra pohltila nielen 10 súťažiacich, ale aj prítomných priaznivcov šachu ako Dianka Slopovská (11 r.), ktorí zohrali šachové zápasy nesúťažne. V snahe podporiť záujem mladých o šach sa organizátori rozhodli odmeniť len šachistov v kategórii „do 15 rokov“, ktorá skončila nasledovne:
1. miesto Daniel Ďuriška
2. miesto Daniel Hruška
3. miesto Michal Chalás.
Vecné ceny im odovzdal Michal Hruška, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi. Kategória „nad 18 rokov“ mala dvoch víťazov Jána Antalíka a Igora Ďurišku st., ktorí získali rovnaký počet bodov. Po skončení zápasov v jednotlivých kategóriách prebiehali vzájomné súboje aj medzi dospelými a nádejnými mladými šachistami, avšak už nesúťažne.
Hoci šach mnohí za šport ani nepovažujú, držíme všetkým šachistom palce pri ďalších šachových zápasoch.

Ing. Zuzana Hrušková
členka MO MS v Králi

článok neprešiel jazykovou úpravou