V Králi počas fašiangového večera


//V Králi počas fašiangového večera

Král, 9. 2. 2018

Spev, hudba, tanec, na obveselenie mysle pohár dobrého vínka. Toto všetko mohol vychutnať každý, kto neodmietol pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi na podujatie s názvom Fašiangové posedenie. Uskutočnilo sa v posledný fašiangový piatok, 9. februára 2018 v Zborovom dome ECAV v Králi.
Michal Hruška, predseda MO MS, privítal cca 45 prítomných matičiarov i hostí. Zhodnotil podujatia organizované Miestnym odborom Matice slovenskej v Králi v roku 2017 a oboznámil členov s plánom aktivít na rok 2018. Jednou z nich má byť zriadenia pamätnej izby zo zozbieraných novoklenovských artefaktov. Ale nezostali sme len pri práci. Janko Kožiak z Rimavského Brezova svojou hrou na heligónke rozihral v nás mnohé žilky a v pamäti oživil nespočetné množstvo ľudových piesní. Piesne vystriedali spomienky na úsmevné príhody zo života, z podujatí organizovaných v minulých rokoch, a zostal čas i na žarty. O pohodu účastníkov posedenia sa postarala p. Pavlína Hrušková, ktorá uvarila výborný guláš. Ale zahanbiť sa nedali ani ostatné matičiarky, ktoré priniesli pražené buchty, „škvarkaniky“ (t. j. škvarkové pagáče) aj novoklenovské „harovce“, aby boli fašiangy ako za čias našich predkov.
V mene účastníkov podujatia ďakujeme Miestnemu odboru Matice slovenskej v Králi za organizovanie členskej schôdze aj vydarené posedenie na konci fašiangov. Nálada bola taká vynikajúca, že sa nikomu nechcelo ísť domov a z fašiangového večera sa stalo „meranie noci“.

Ing. Zuzana Hrušková
členka MO MS v Králi

 

2018-02-21T09:14:18+00:0021 februára 2018 |Banskobystrický kraj|
X