V Kráľovej Lehote spomínali na spisovateľku Kristu Bendovú

thumbnail

27. 1. 2018 Kráľová Lehota

Bola raz jedna trieda, Opice z našej police, Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Čačky – hračky či Osmijanko... Dnes už kultové diela pre mládež patria autorke, ktorú nikomu určite netreba podrobne predstavovať – Kriste Bendovej.
27. január je s jej životom mimoriadne spätý. V tento deň sa pred 95. rokmi narodila v rodine prednostu železničnej stanice v Kráľovej Lehote Oldřicha Bendu. Jej brat bol významný akademik, niesol meno po otcovi. 27. januára pred tridsiatimi rokmi nás významná slovenská spisovateľka navždy opustila. A práve v sobotu 27. januára 2018 si obidva výročia, no predovšetkým život a dielo Kristy Bendovej, pripomenuli v jej rodnej obci Kráľova Lehota.
Maticu slovenskú na podujatí, ktoré sa začalo zapálením sviečok na cintoríne a pokračovalo návštevou pamätnej izby, zastupoval jej druhý podpredseda Marek Nemec. „Miestny odbor Matice slovenskej a Obec Kráľová Lehota na čele so starostom Vladimírom Kaprínim pripravili skutočne veľmi dôstojnú spomienku na tak významnú spisovateľku, akou Krista Bendová nepochybne bola. Význam jej osobnosti i neprekonateľného diela zdôraznili vo svojich príhovoroch všetci hostia. Vážnosť a dôstojnosť podujatiu dodala aj prítomnosť štátnej tajomníčky ministerstva školstva Oľga Nachtmannová i štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič,.
Na miestnom cintoríne sa nachádza i pekne spracovaná informačná tabuľa, na ktorej výrobu prispela Matica slovenská. Národná kultúrna ustanovizeň sa tiež podieľala aj na otvorení pamätnej izby Kristy Bendovej, ktorá je súčasťou železničnej stanice v Kráľovej Lehote.

text a foto: Michal Paška

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia