V Kurime na Štefana sa opäť činili ochotníci


//V Kurime na Štefana sa opäť činili ochotníci

„Ta co o rozum prišol“

26. december 2017 bol veľký deň nielen pre Kurimčanov, ochotníkov, ale aj pre samotného autora hry Mgr. art. Petra Olejára, ktorý na motívy poviedky Ivana Holuba – „Pohreb“, upravil a napísal veselohru v šarišskom nárečí „Ta co o rozum prišol“.
Hra Ivana Holuba, vznikla v roku 1997, autor ju charakterizoval ako tragikomédiu, v ktorej sa odkrývajú najbežnejšie ľudské vlastnosti, s ktorými sa dennodenne stretávame, zvedavosť, falošnosť, naivnosť či honba za majetkom. S humorom a nadhľadom sa snaží brať najistejšiu vec v našich životoch a to odchod z pozemského sveta – pohreb. Po prepísaní tejto hry do iného prostredia, zmenou nárečia, postáv, či zmenou konca hry, ju autor charakterizoval ako čiernu komédiu, až veselohru. Dej a slovník je situovaný do súčasnosti. Niektoré mená postáv, sú autorovým odkazom na našich ochotných milovaných divadelníkov, na ktorých aj po rokoch s úctou spomíname. Urobili pre kurimské divadlo veľa, zanechali nám odkaz, na ktorý sa nikdy nezabudne.
Hra po úprave a v novom šate sa divákom veľmi páčila a mladí, ambiciózni, talentovaní divadelníci svojimi bravúrnymi výkonmi spríjemnili sviatočný podvečer. Divadelné predstavenie bolo špecifické tým, že v rámci hereckého obsadenia nastal generačný posun, vo výraznom omladení našich ochotníkov a to znamená, že mladým patrí budúcnosť. Pre viacerých z nich to bol herecký debut. Ohlas na hru bol veľmi pozitívny, preto sa 7.januára 2018 odohrala ešte jedná repríza. Zo srdca ďakujem všetkým ochotníkom za ich veľkú trpezlivosť, ochotu a lásku, ktorú vložili do svojich postáv, ktoré tak bravúrne stvárnili. Poďakovanie patri hercom: Michalovi Miňovi (Stano Tkáčik), Petrovi Strončekovi (doktor Hamrič), Ivetke Bartošovej (Marte), Adamovi Repkovi (Miki), Laure Biľovej (Ľuda), Tomášovi Minčákovi (Ing. Matúš), Andrejovi Kertýsovi (Ferdi), Danielke Minčákovej (Irenka)a Nikolasovi Fečovi (zubatá). Poďakovanie si právom zaslúži starosta obce Kurima Ján Bartoš, za jeho veľkú pomoc a podporu kurimského ochotníckeho divadla, Mgr. art. Peter Olejár – (autor hry) za režijnú pomoc.
Autor hry zo srdca ďakuje kurimským divadelníkom, že fúkli život jeho textu: „Toľko mladíckej dravosti, vášne a talentu pokope som už dávno nezažil. Aj starý divadelný harcovník, profesionálny herec v Spišskom divadle Albín Medúz, bol okúzlený pravou divadelnou kreatívnou atmosférou.“
O rôzne audiovizuálne efekty sa postaral Michal Miňo, mixážny pult a osvetlenie mal na starosti Gorazd Urda. Predstavenie bolo realizované s finančnou pomocou Matice slovenskej. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizácií divadelného predstavenia.
Som veľmi rada, že sa našiel mladý kolektív nadšencov ochotníckeho divadla, ktorý chce zo seba vydať maximum pre iných a to je niečo krásne. Vtedy má zmysel robiť takéto predstavenia aj do budúcna, čím sa upevňuje tradícia, ktorá je v našej obci Kurima naozaj bohatá.

Réžia a kul.prac.Ocú v Kurime: Dana Lastivková
Foto: Stanislav Horvát

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z predstavenia

fotografia z predstavenia

fotografia z predstavenia

fotografia z predstavenia

fotografia z predstavenia

 

2018-01-23T15:06:20+00:0023 januára 2018 |Prešovský kraj|
X