V LIPTOVSKOM HRÁDKU MATICA SLOVENSKÁ OBNOVENÁ


//V LIPTOVSKOM HRÁDKU MATICA SLOVENSKÁ OBNOVENÁ

Liptovský Hrádok, 8. 4. 2016

V Liptovskom Hrádku vznikol Miestny odbor Matice slovenskej hneď po roku 1989. Bol to jeden z prvých obnovených MO MS v Liptove. Bohužiaľ po určitom čase činnosť matičiarov v tomto liptovskom meste začala stagnovať, až nakoniec odbor prestal fungovať. Je to asi vo všeobecnosti, mnohé odbory ako rýchlo vznikali, tak rýchlo zanikali. Nie je to len v Liptove, ale aj po celom Slovensku.
Dňa 8. apríla sa v Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku zišli odhodlaní vlastenci, ktorí sa rozhodli obnoviť Miestny odbor Matice slovenskej. Veľkú iniciatívu vyvinul člen MO MS v Liptovskom Mikuláši Martin Kohút, ktorý aktívne pracoval v tomto odbore i keď musel dochádzať zo svojho bydliska v Liptovskom Hrádku. Prítomní medzi sebou privítali predsedu Oblastnej rady MS Milana Stromku. Vo svojom príhovore priblížil matičnú myšlienku , ktorá je postavená na tom , že naša ustanovizeň združuje milovníkov národného života. Oboznámil prítomných aj s činnosťou MO MS v Liptove a Orave. Metodicky usmernil ako by malo ustanovujúce Valné zhromaždenie MO MS prebiehať.
V diskusii vystúpila pani Mária Martinská, ktorá ocenila fakt, že v Hrádku začína konečne pôsobiť aj národná a kultúrna ustanovizeň, a nie len hašterivé politické strany. Potom sa konali voľby kde za predsedníčku MO MS v Liptovskom Hrádku bola zvolená Oľga Vojtíková, za podpredsedníčku Petra Mikovčeková a za tajomníčku Dana Mudroňová.
Môžeme teda z radosťou privítať do matičných radov, nový obnovený MO MS. ,,Je to potešiteľná správa. Liptáci a Oravci nehľadajú dôvody prečo sa niečo nedá urobiť, hľadajú predovšetkým spôsoby ako rozširovať členskú základňu na severe Slovenska“ – zdôraznil riaditeľ Domu MS Marek Nemec.

Peter Vrlík

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-04-26T15:37:46+00:0026 apríla 2016 |Žilinský kraj|
X