V obci rodu lekára a rektora Jesenského Matičný Deň detí a rodiny

thumbnail

Turčianske Jaseno (okres Martin)

Turčianskom Jasene podujatie pre deti, ale i dospelých a celé rodiny pripravili miestni matičiari, obecný úrad a dobrovoľní hasiči v spolupráci s Turvodom. Deň detí a rodiny sa uskutočnil presne v polovici letných prázdnin v prvú augustovú sobotu. Bohatý kultúrny, hudobný a športový program spestril horúce popoludnie, ktoré deťom osviežila hasičská pena od hasičov zo susednej obce Belá-Dulice. Neskôr si všetci mohli podrobne pozrieť ich moderné hasičské vozidlo. Deti, ale i dospelých potešilo matičné pexeso slávnych Slovákov, kde sa nachádza aj politik, významný lekár, profesor a rektor Karlovej univerzity Ján Jesenský (Jessenius), ktorý vykonal ako prvý verejnú pitvu v strednej Európe, a jeho rod pochádzal práve z tejto hornoturčianskej obce. Skôr narodených zaujalo niekoľko čísiel našich Slovenských národných novín. Mladší sa potešili so všakovakých sladkých dobrôt, ktoré si prevzali z rúk starostu Rastislav Jesenský. Tí najmenší mali radosť z maľovania na tvár, no všetkých zrejme najväčšmi pobavila súťaž zabíjanie klincov do klátu a to v kategóriách pre mužov i ženy. Pravdaže o chutné občerstvenie, ako i guláš a nápoje bolo postarané. Keďže sa podujatie konalo bezprostredne pri hlavnej ceste, ktorá spája mesto Martin a Jasenskú dolinu, záujemcov z radov širokej verejnosti nebolo núdze, tých zaujali aj matičné vlajky. Vydarené podujatie nielen vyplnilo aktívny deň, ale i posilnilo vzťahy medzi obyvateľmi obce a širšieho okolia, ale zaiste aj v rámci rodín.

Text a foto: Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou