V obecnej knižnici v Istebnom bolo v marci rušno

thumbnail

Istebné. 26. 3. 2017

Mesiac marec príznačný pre knihy využila aj obecná knižnica v obci Istebné. Ako každá menšia knižnica aj tá naša sa snaží nie len prežiť ale aj prilákať hlavne mládež a deti k návrtu láske ku knihe a čítaniu. Aktivity by mali prilákať čitateľa. V našej knižnici počas marcového mesiace nebolo o ne núdze. Prišli aj predškoláci, žiaci základnej školy aj dospelí,či obyvatelia seniorského veku. Knižnica by mala slúžiť aj aktivitám ručné práce,čítanie z kníh pre najmenších,či prezentácia o histórii našej obce. V nedeľu 26.3.2017 popoludňajšie čítanie z kroniky bolo naozaj zaujímavú. Juraj Jánošík,ako historicky veľmi známi zbojník mal korene aj v našej obci. Ešte dnes tu žijú rodiny tohto mena a muži vyššieho zrastu. Rodinné väzby na obec Terchovú sú stále. No nepochybne mená dejateľov Janka a Juraja Matúšku sú historicky známe. Juraj pôsobil ako evanjelický farár na tunejšej fare a jeho brat Janko Matúška autor textu našej národnej hymny práve tu na našich kopcoch objavil pohľad na úchvatný úkaz bleskov a hromov ktorý použil v básni.
Bol chorý a často navštevoval brata a tu v Istebnom aj tvoril. Juraj ako štúrovec tu v obci Istebné pripravoval podklady pre Gäcelské zvesti. Sme veľmi radi,že ani sponzori nechýbajú a záujem o zachovanie našej obecnej knižnice nie je ľahostajný ani širšej verejnosti. Kniha má stále patriť k životu nás aj dnešnej generácie a históriu treba nie len poznať ale aj šíriť. Ako matičiar a predseda miestneho odboru Matice slovenskej som nesmierne rád týmto aktivitám a veľmi rád som dal prísľub pomoci matice slovenskej k aktivitám tohto druhu.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

pozvánka
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
knižní sponzori