V okresnom kole súťaže Šalianky Maťko sa v Prievidzi predstavilo 50 súťažiacich

thumbnail

Prievidza, 26. 1. 2017

Dňa 26. januára sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šalianky Maťko. Už okolo ôsmej hodiny ráno sa v priestoroch Centra voľného času Spektrum v Prievidzi začala registrácia víťazov obvodných kôl súťaže. Po oficiálnom otvorení podujatia sa 50 súťažiacich rozišlo do jednotlivých tried, kde boli zaradení podľa vekových kategórií. Tam už na nich čakala trojčlenná pedagogická porota. Jednu z porotcovských stoličiek obsadila aj Mgr. Eva Baničová, podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Prievidza.
Prvá a druhá kategória mali, čo sa počtu týka, rovnaké zastúpenie - 17 žiakov a v tretej kategórii sa predstavilo 16 prednášateľov. Porotcovia vyzdvihli veľmi dobrý výber súťažných ukážok, ktoré boli primerané ich veku. Porota ocenila snahu o zlepšenie výslovnosti najmä mäkkých slabík a celkové stotožnenie sa s textom. Najšikovnejšie deti boli schopné vytvoriť kontakt s poslucháčom, no prevažnej väčšine bolo vytknuté, že súťažný príspevok skôr vzorne čítali, ako prednášali.
Na záver členovia poroty poradili súťažiacim, aby viac pracovali s mimojazykovými prostriedkami, ako napríklad s výrazom, gestikuláciou či rečou tela. Dodali, že najlepším spôsobom ako získať potrebnú rutinu a odvahu pred publikom je častejšie vystupovanie a recitovanie na verejnosti.

VÝSLEDKY

I. kategória

1. miesto : Klára Beňová / ZŠ s MŠ Nitrica
M. Kohn – Skalickí plavci
2. miesto : Lea Cagáňová/ ZŠ Malonecpalská, Prievidza
M. Kohn – Čarovné dukáty
3. miesto : Ema Mária Antalíková / ZŠ Mariánska, Prievidza
O. Bartoš – Vtáčnik
3. miesto : Sára Veronika Nemčeková / ZŠ Valaská Belá
A. Chudoba – O chlapovi, čo sa ničoho nebál

II. kategória

1.miesto : Šarlota Schlencová / ZŠ Mierové námestie, Handlová
A. Habovštiak – Ako povstal Choč
2.miesto : Katarína Bartolenová / ZŠ Mariánska, Prievidza
M. Húževka – Vodník a jeho milená
3. miesto : Timea Kupcová / ZŠ Rastislavova, Prievidza
B. Čulmanová – Povesť o švárnej kráľovej slúžke...

III. kategória

1.miesto : Daniel Jergič / ZŠ na Ul. P. J. Šafárika, Prievidza
A. Chudoba – Aga a jeho dar
2. miesto : Karin Jurovatá / ZŠ Mierové námestie, Handlová
O. Bartoš - Vtáčnik
3.miesto : Kamil Fábry / ZŠ Dolné Vestenice
H. Lisická - Čarodejnice

Víťazi v každej kategórii postúpili do krajského kola a všetci ocenení si odniesli diplomy a knižné ceny z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré do súťaže venoval Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza.

Mgr. Viera Šinská
MO MS Prievidza

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia