V Poproči sa opäť „ondrejovalo“ ....

thumbnail

Poproč, 26. 10. 2016

26. októbra 2016 sme v Poproči opäť „ondrejovali“. Teda hlavne tí občania, ktorí si našli v tento predadventný čas chvíľku voľna a prišli do kultúrneho domu stráviť jedno veselé a „sladké“ popoludnie....
Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej pripravili, tak ako každý rok, sálu KD na spoločné „pečenie“ ondrejovského cukru, na ktoré boli pozvaní všetci Popročania.
Začiatok varenia bol stanovený na 15,00 hod., ale už hodinu v predstihu začali prichádzať kuchárky a kuchári s kastrólmi a vareškami, aby si rezervovali miesto na pripravených elektrických dvojplatničkách, pri ktorých stál nachystaný cukor, mlieko a maslo – teda základné ingrediencie, z ktorých sa naša tradičná sladkosť vyrába. Členky výboru MO MS zase pripravovali a roznášali domáce dobroty na vkusne vyzdobené stoly pracovníčkami MKS. O chvíľu v sále rozvoniavali čerstvé kysnuté koláčiky, ktoré sponzorsky napiekli Mária Mudroňová, Iveta Fečuová, Agáta Hanková i Helena Sopková, tiež chlebíky natreté domácou masťou („chleb zo šmaľcom“) a posypané cibuľou, alebo ochutené horčicou či kyslými uhorkami . Škvarky („kusky“) sa nám tohto roku akosi nevydarili, ale s domácim kváskovým chlebom od Mgr. Ľubomíra Hiľovského chutili aj tak výborne .
Keď „časové znamenie ohlásilo 15,00 hod.“  , vedúca MKS Zuzka Lukáčová spolu s predsedníčkou MO MS Katarínou Katušákovou oficiálne otvorili „Ondrejovanie 2016“. Privítali všetkých prítomných na čele so starostom obce a tí, čo stáli za hrncami s cukrom a mliekom, začali variť, resp. „piecť“ našu „poprockú“ sladkú dobrotku. Boli to členovia a členky popročských otužilcov - „Popročské vydry“, členky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, taktiež speváčky z chrámového spevokolu Sv. Barbory. Zastúpenie mal i MO MS a nechýbalo ani družstvo zložené zo speváčok FORTUNY. Pri niektorom variči boli zase družstvá z niektorých rodín.
Ale aké by to bolo Ondrejovanie, keby sme nepočuli rýdzu popročtinu z úst našich speváčok z FORTUNY? Žienky opäť nesklamali a Evka Filčáková s Marienkou Bradovou ako „Helena s Marču“ vtipnou scénkou uviedli ľudí v sále do čias, kedy sme chodili nakupovať „cuker“ do „Belej“ za „peňeži, čo chlop prinesol foršu, bo ho trebalo na pečene na Ondreja“ 
O chvíľku sa k nim pridali ostatné speváčky pod taktovkou vedúcej Márie Mašátovej a za doprovodu harmoniky a sálou sa rozliehal ich nádherný spev.
„Výroba“ cukru sa v takom veselom prostredí MUSELA vydariť. Všetci sme postupne ochutnávali, čo nám naše kuchárky-cukrárky „napiekli“ a hodnotili, ktorý bol lepší a ktorý najlepší . A aby nám z tých ochutnávok nebolo zle, tak sme si mohli „polepšiť“ prevareným vínkom, ktoré pripravili Zuzka Lukáčová s Ingrid Spišákovou.
Predsedníčka MO MS predstavila prítomným aj ďalšie, v poradí už druhé, vydarené „dielko“ učiteľky ZŠ a zároveň členky MO MS - Mgr. Milice Juhásovej. Svojou novou básnickou zbierkou spomína na svoju rodnú obec Poproč, na život v nej, na svoju mladosť i lásku. Pani učiteľke blahoželáme a prajeme jej, nech sa jej v tejto záľube ďalej darí.
Domov sme odchádzali veselí, spokojní, že sa opäť vydarilo jedno krásne sobotné popoludnie a že sme svojou účasťou prispeli k tomu, aby tento náš rýdzo popročský zvyk neupadol do zabudnutia.... a dali sme si sľub, že o rok sa v KD stretneme opäť.

Katarína Katušáková
Predsedníčka MO MS Poproč

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
ondrejovanie-v
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia