V sídle trenčianskej župy predstavili Štúra tradične i netradične


//V sídle trenčianskej župy predstavili Štúra tradične i netradične

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prispel ďalším sklíčkom do mozaiky Roku Ľudovíta Štúra. Pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia sa 17. júna 2015 v kongresovej sále TSK uskutočnil seminár s dobovým divadelným predstavením.
Blok prednášok so sprievodným kultúrnym programom pre širokú verejnosť nadviazal na aktivity, ktoré trenčianska župa na počesť Ľudovíta Štúra špeciálne podporuje od začiatku roka. Predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý nad podujatím prevzal záštitu, zastúpil riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici. „Trenčiansky samosprávny kraj je hrdý na svojich významných rodákov, medzi ktorých dozaista patrí aj Ľudovít Štúr. Počas môjho pôsobenia vo funkcii sa mi potvrdilo, že Trenčiansky kraj je regiónom dýchajúcim históriou s bohatými zvykmi, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu,“ podotkol v úvodnom príhovore.
Jubileum vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia umocnilo zaradenie do zoznamu výročí UNESCO. Punc kvality semináru dodala účasť zástupcov Matice slovenskej (MS). Podľa jej predsedu Mariána Tkáča, chcú podobnými akciami pomôcť predstaviť velikána našich dejín tradičným i netradičným spôsobom. Ako dodal, Štúr bol rodákom z tohto kraja, okrem iného sa zaslúžil aj o slovenské peňažníctvo, bol v istom zmysle jeden z našich prvých národohospodárov, chcel zdaniť šľachtu a oslobodiť poddaných z poddanstva. „To sú veci, na ktoré sa popri jeho zásluhách o slovenský jazyk zabúda,“ pripomenul s tým, že odkaz zorganizovaného podujatia na pôde TSK by mohol na prítomných študentov a mladých ľudí zapôsobiť.
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú,“ píše sa v liste Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 18. 4. 1853. Dobové divadelné predstavenie ochotníckej skupiny MADOS z Liptovského Mikuláša však okrem tŕnistej cesty vykreslilo Štúrov celoživotný príbeh. V odbornej časti vystúpila ako prvá regionálna historička Mária Kubelová s príspevkom Štúrovské tradície v Trenčíne. Riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS Marián Grupač opísal ľúbostné „zakopnutia“ Ľudovíta Štúra. Obrazovú dokumentáciu venovanú štúrovskému hnutiu priblížila Zuzana Bukovenová zo Slovenského literárneho ústavu MS. Nadčasového Ľudovíta alebo Štúrov odkaz dnešku sprostredkoval vedecký tajomník MS Peter Cabadaj, ktorý sa pristavil aj pri prílohe Slovenských národných novín – Orlovi tatranskom.
Seminárne stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra zorganizoval TSK v spolupráci s Maticou slovenskou, Miestnym odborom MS v Trenčíne, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín. Ako doplnila Miroslava Mazánová, poverená riadením oddelenia kultúry Úradu TSK, množstvo podujatí v Roku Ľ. Štúra majú pripravené aj stredné školy, školské zariadenia a kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

PM

zverejnené 18. júna 2015

http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/trenciansky-samospravny-kraj/tlacove-spravy/2015/v-sidle-trencianskej-zupy-predstavili-stura-tradicne-i-netradicne.html?page_id=250104

2015-06-26T09:51:12+00:0026 júna 2015 |Napísali a povedali o nás|
X