Valné zhromaždenie MO MS, držiteľa ceny primátora mesta Spišská Nová Ves

thumbnail

Spišská Nová Ves, 15. 5. 2017

Dňa 15. 5. 2017 sa matičiari stretli v Dome Matice slovenskej za prítomnosti riaditeľa Mgr. R. Zachera, PhD. V prvej časti stretnutia Mgr. R. Wencelová predstavila vo video prezentácii život a dielo Janka Francisci Rimavského. Program obohatilo Trio majorán vedené D. Farkašom a recitátori. V druhej časti pokračovali Valným zhromaždením MO MS v Spišskej Novej Vsi a hodnotili svoju matičnú prácu za obdobie rokov 2013 – 2016. Predsedníčka MO MS Mgr. Jolana Prochotská v správe vyzdvihla spoluprácu so všetkými Základnými školami i strednými školami mesta, kultúrnymi zariadeniami VÚC sídliacimi v meste. Ocenila aj spoluprácu s Divadelným súborom Hviezdoslav a DMS. V realizácii Národného programu MS sa venovali, prostredníctvom významných prednášateľov ako boli akad. prof. h. k. Ing. O. Hronec, DrSc., PhDr. D. Hroncová r. Fakľová, Mgr. P. Cabadaj, Mgr. V. Kárpáty, PhD., Mgr. R. Molda, PhD., Mgr. G. Rerková, PhDr. A. Kostelníková, Mgr. D. Fiačanová. Matičiari si veľmi vážia ocenenie MO MS na slávnosti Ceny mesta, Cenu primátora mesta PhDr. J. Volného, PhD.. Na stretnutiach predstavili tvorbu 34 slovenských básnikov. Starali sa o zahraničných Slovákov počas návštev mesta. Spolupracovali pri realizácii 7. -10. ročníka výstupu na Kohlwald – Uhliská pri Levoči. Recitoval tam DS Hviezdoslav aj Mgr. J. Prochotská báseň Ľ. Štúra K lipke ktorá bola aj spolu zostavovateľkou brožúrky „ Kohlwald a Štúrovci“. V rámcovom pláne práce s výhľadom do roku 2020, svoje aktivity posunú do ďalších ročníkov s aktualizáciou z Národného programu MS. Zvlášť dôležitou úlohou zostavenia Monografie MO MS k 100. výročiu a 30. výročiu DMS bola / už v roku 2015/ poverená PhDr. R. Kormošová, PhD. Voľby potvrdili do funkcie predsedníčky MO MS Mgr. Jolanu Prochotskú a výbor tvoria P. Rusnák, Ing. E. Kalafutová, M. Spáčová, Ing. P. Kubičár, Mgr. R. Wencelová a D. Rosová. Predsedníčkou dozorného výboru je zvolená Mgr. E. Rakytová s členkami J. Královou a M. Mašlárovou. Delegátom na VZ MS v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. 11. 2017 bola zvolená predsedníčka, náhradníčkou Ing. E. Kalafutová. Uznesením VZ MO MS bol výbor poverený, zaslať návrh člena do výboru i návrh na predsedu MS. V diskusii vystúpil aj poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. O. Majeník a poďakoval za prácu všetkým matičiarom.

Mgr. Jolana Prochotská
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia  z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia  z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia  z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia