Vanda Marinčáková víťazkou krajskej súťaže Zlatý slávik Slovenska


//Vanda Marinčáková víťazkou krajskej súťaže Zlatý slávik Slovenska

Dňa 30. mája 2019 v PKO v Prešove sa uskutočnila krajská súťaž detských spevákov Zlatý slávik Slovenska, ktorá sa realizuje pod záštitou operného speváka Petra Dvorského.
Na súťaži sa zúčastnilo 32 súťažiacich z celého Prešovského kraja, ktorí súťažili v troch kategóriách. Humenský okres reprezentovali Janka Magurová zo ZŠ Hrnčiarska Humenné a Zuzana Biľová s Vandou Marinčákovou zo ZŠ Laborecká Humenné. O prípravu našich humenských reprezentantov na súťaž sa zaslúžili Mgr. Ján Olekšák, učiteľ HV na ZŠ Hrnčiarska, ktorý Janku Magurovú aj sprevádzal na akordeóne, a Mgr. Mária Ďugošová zo ZŠ Laborecká Humenné. Speváčky zo ZŠ Laborecká Humenné sprevádzal Mgr. Miroslav Kerekanič, DiS. art.

Všetky naše reprezentantky podali veľmi kvalitné výkony, ktoré diváci i ich konkurenti ocenili vrelými potleskami. Najväčší úspech zaznamenala Vanda Marinčáková, ktorá 3. kategóriu vyhrala a už štvrtýkrát sa zaradí medzi absolútnu slovenskú spevácku špičku. Pri prvej účasti získala cenu primátora Pezinku, pri druhej a tretej sa stala laureátkou, Zlatým slávikom Slovenska v 1. a 2. kategóriách. Odvtedy osobnostne i umelecky podrástla. Stala sa laureátkou festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva a festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu, spolu aj s ďalšou účastníčkou tohtoročnej krajskej súťaže Jankou Magurovou členkou a sólistkou dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a tanečníčkou Folklórneho súboru Chemlon Humenné, ktoré pôsobia pri Súkromnej základnej umeleckej škole Kudlovská v Humennom. Menované speváčky zároveň v dotyčnej škole študujú spev v triede Mgr. Lenky Magurovej, DiS. art.

Vande, ale i Janke a Zuzke k ich nádherným výkonom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu Humenského okresu. Poďakovanie patrí aj ich pedagógom, riaditeľom škôl a rodičom za vytvorenie podmienok na rozvoj talentu.

Nuž, a Vande Marinčákovej na celoslovenskej súťaži prajeme ďalšieho Zlatého slávika!

 

Mgr. Miroslav Kerekanič, DiS. art.,
odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom

 

2019-06-04T10:09:15+00:004 júna 2019 |Prešovský kraj|
X