Vatra zvrchovanosti vo Veľkých Hostiach


//Vatra zvrchovanosti vo Veľkých Hostiach

Veľké Hoste, 22. 7. 2017

Dňa 22. júla 2017 sa v našej obci Veľké Hoste konal už 7. ročník kultúrneho podujatia Vatra zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto podujatie už tradične organizuje Mladá matica Veľké Hoste a Obecný úrad Veľké Hoste. Tento ročník bol o to výnimočnejší, že prebiehal v spojení s oslavami mikroregiónu Suchodolie. Program pozostával z vystúpenia hudobných skupín Moštenskí Pajtáši, Lidovec a už tradične hudobnej skupiny Prima. Súčasťou podujatia bola i spomienka na osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana. Zaujímavým bodom programu bola súťaž reprezentantov obcí Suchej doliny v pečení palaciniek, ktorých kvalitu mohol ochutnať každý návštevník podujatia. Pre deti bolo pripravené vozenie na konskom povoze, nafukovacie hrady, zorbingový futbal a výstava hasičských áut obcí Suchej doliny. Tak ako každý rok vyvrcholením podujatia bolo slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti, ktorú zapálil predseda Matice Slovenskej – Ing. Marián Tkáč. Po zapálení Vatry zvrchovanosti nasledovala tanečná zábava. Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia ďakujeme a rovnako tak ďakujeme aj tým, ktorí sa prišli zabaviť a podporiť našu činnosť. Veríme, že ste sa vo Veľkých Hostiach cítili príjemne a že sem radi zavítate aj o rok.

Mgr. Jozef Korál,
predseda OMM Veľké Hoste

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2017-07-28T09:47:34+00:0028 júla 2017 |Trenčiansky kraj|
X