Večer klasikov


//Večer klasikov

Oravský región nezabúda na osobnosti literárneho sveta. Svedčí o tom aj podujatie s názvom Večer klasikov. Podujatie pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Nádherná atmosféra sprevádzaná tónmi sláčikového kvarteta ZUŠ Ivana Ballu spríjemnila atmosféru večera. V tomto tzv. nultom ročníku prítomní a hostia si vypočuli prednesy z diel klasikov: Janka Matúšku, L. N. Jégeho, Milana Urbana a Margity Figuli. Medzi prítomnými boli aj priami potomkovia dejateľov slovenskej literatúry. Niektorí aj predniesli výňatky z ich diel. Pozdrav v prednese Pavla Koňucha od P.O.Hviezdoslava ešte dlho rezonoval v hľadisku. Riaditeľ Martinského národného divadla František Výrostko prítomným predstavil v profesionálnom prevedení ukážku z diel Janka Matúšku. Celý príjemný kultúrny podvečer sa niesol ešte jednou významnou udalosťou. Krst knihy Hájnikova žena nášho rodáka P.O.Hviezdoslava.
Po 21.rokoch máme opäť nádherné vydanie výnimočného diela teraz z ilustráciami od Martina Benku. Vydalo ho Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava z podporou fondu na podporu umenia.
Krst knihy chvojinkami ihličia predviedli: riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a riaditeľ Martinského komorného divadla František Výrostko.
Literárny svet a Orava majú veľkú spojitosť a preto sa už môžeme tešiť na ďalšie ročníky.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-11-23T10:49:51+00:0023 novembra 2017 |Žilinský kraj|
X