Večer s dolnozemskými piesňami


//Večer s dolnozemskými piesňami

Galanta, 9. 11. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil podujatie „Večer s dolnozemskými piesňami“. V Dome Matice Slovenskej dňa 9. novembra 2017 o 17 tej hodine tradičné podujatie DMS Galanta „Zaspievajme si spolu“ dostalo nový rozmer sprievodného slova k piesňam ,ktoré sú v programovom celku podujatia. Piesne na tomto podujatí boli venované vlastne spomienke na sedemdesiate výročie návratu Slovákov do ČSR.
Moderátorka večera pani Mgr. Mária Hudáková oboznámila poslucháčov s významom a príležitosťami, pri akých boli piesne spievané. Na začiatku podujatia v sprievode harmoniky Ing. Ľubomíra Kmeťa zaspievala spevácka skupina „Spievanky“ z Miestneho odboru Matice slovenskej Matúškovo v komlóškom nárečí dve ľudové piesne
„ Popod Komlóšsky most“ a „Ninto takvô peknô diovča“. Aj druhé dve piesne „Zaspav Janík pri hore“ a „Konope konope“ v podaní speváckej skupiny boli blízke všetkým prítomným poslucháčom melódiou a slovami. Svedčí to o tom ako si všetci vieme porozumieť či z horniakov, či z dolniakov alebo z okolia Galanty.
V druhej časti večera vedúci projektu Ing. Ľubomír Kmeť skúšal prítomných či sa dobre naučili domácu úlohu z „Večera piesní Gejzu Dusíka“. Táto skúška pokračovala v dobrej nálade s veselým spevom a takmer nemala konca.
Speváckej skupine Ing. Ľubomír Kmeť v mene MOMS Galanta odovzdal diplom s poďakovaním za ich účinkovanie na podujatí, ďakujeme spevákom všetci. Ďakujeme členom výboru MOMS Matúškovo a iniciatíve ich tajomníčky Mgr. Kasalovej, že sa im podarilo založiť „Spievanky“. Súboru prajeme veľa úspechov v ďalšom účinkovaní. Posledná ďakovačka patrí Ing. Kmeťovi a jeho harmonike za námet, scenár a organizáciu podujatia, za nezištnú obetavú prácu pri nácvikoch piesní.
Verím, že spolupráca dvoch miestnych odborov má dobrý začiatok a bude ďalej pokračovať.

Fotografie z podujatia: E. Tušková, V. Križanová.
Text: Ing. Pavel Lehotský

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

spevácky súbor „Spievanky“

 

2017-11-16T10:01:36+00:0016 novembra 2017 |Trnavský kraj|
X