Večer s piesňami Gejzu Dusíka

thumbnail

Galanta, 11. 5. 2017

Dňa 11. mája 2017 sa v priestoroch Domu MS Galanta uskutočnilo podujatie MO MS Galanta a Domu MS Galanta, ktoré bolo zasvätené nášmu významnému slovenskému hudobnému skladateľovi, Gejzovi Dusíkovi. Od jeho narodenia tento rok uplynulo 110 rokov a od jeho úmrtia 29 rokov.
„Vo svojej hudbe som vlastne zachytával čas doby v ktorej som žil. Hľadal som rytmickú sviežosť, melodické bohatstvo spojené s vrúcnosťou slovenského srdca. To všetko som venoval vo farbách hudby slovenskému národu.“ (Gejza Dusík).
Základná škola v Galante má prepožičaný čestný názov školy práve podľa nášho významného hudobného skladateľa Gejzu Dusíka.
Na úvod zaspievali žiaci ZUŠ Jozefa Haydna niekoľko jeho známych piesní, za doprovodu pedagóga ZUŠ Maroša Banga na harmonike. Potom sa v striedalo hovorené slovo, kde členka MO MS Galanta pani Mária Hudáková v dvoch pásmach spomenula jeho život a dielo. Medzitým odoznelo pásmo spevu Vierky Križanovej s hrou na harmonike pána Banga, až po kolektívny spev Dusíkových piesní, ktoré plynulo prešlo aj do spevu ostatných ľudových piesní za doprovodu aj druhého harmonikára, člena výboru MO MS pána Kmeťa.
Téma zaujala mnohých matičiarov, spoločenská sála bola naplnená do posledného miestečka. Podujatia sa zúčastnilo 55 účastníkov. Dozvedeli sme sa mnohé veci zo života, ale aj z tvorby tohto nášho významného slovenského hudobného skladateľa. Spev znel z Domu Matice slovenskej až do neskorých podvečerných hodín.
Pôvodne mal byť skladateľ lekárom. Svojou hudbou lieči mnohé srdcia aj dnes.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

Gejza Dusík
Gejza Dusík (* 1. apríl 1907, Zavar – † 6. máj 1988, Bratislava a pochovaný je na martinskom cintoríne) bol slovenský hudobný skladateľ. Patrí medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby a spolu s Pavlom Braxatorisom a Františkom Krištofom Veselým patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej operety. Je považovaný za jedného z prvých zakladateľov slovenského tanga, s ktorým dosiahol veľkú popularitu.
Gejza Dusík je spolutvorcom dejín slovenského hudobného umenia, spolu so svojimi generačnými druhmi Alexandrom Moyzesom, Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom. Hoci pôsobil na poli zábavného žánru, jeho vklad do hudobnej moderny, ako tvorcu slovenskej národnej operety, je veľmi významný.
Vo svojej tvorbe hľadal a využíval vtedajšie módne tanečné rytmy. Preberaním slovenských ľudových prvkov sa dostal k vlastnej originálnej hudobnej reči.
Dusíkove piesne spievali Janko Blaho, Mária Kišoňová, Štefan Hoza, František Krištof Veselý, Zita Frešová, Gizela Veclová, František Dibarbora, Elena Kittnárová, Jozef Kuchár.
Čerpané z www ZŠ Gejzu Dusíka v Galante
Nájdete viac na: http://www.zsdusikaga.edu.sk/index.php/o-skole/gejza-dusik

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia