Večer s piesňami Gejzu Dusíka

//Večer s piesňami Gejzu Dusíka

Galanta,  11. 5. 2017

Úspešné podujatie „Večer s piesňami Gejzu Dusíka“ pripravil Miestny odbor Matrice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Galante dňa 11. mája 2017 o 17-tej hod. V preplnenej sále „Domoviny“ privítali matičiarov a sympatizantov predseda Miestneho odboru a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante. Podujatia sa zúčastnila aj Mgr. M. Pajtášová prvá riaditeľka ZŠ, jej pričinením škola má názov „ZŠ Gejzu Dusíka“. Organizáciu, prípravu a scenár podujatia venovaného 110.  výročiu narodenia G. Dusíka zabezpečoval vedúci projektu Ing. Ľubomír Kmeť člen výboru MO MS a oboznámil prítomných s programom.
Na začiatku účinkovali študenti gymnázia Janka Matúška a žiaci hudobnej školy J. Haydna v Galante pod vedením učiteľov Vladimíra Bangu – harmonika a Márie Szökeovej – spev.
Karolína Takáčová zaspievala pieseň „Letelo vtáča nad nami….“
Oliver Jablončík spieval pieseň „Podaj mi rúčku ….“
V duete sa predstavili piesňou „Zatancuj si so mnou holubička …“
Po úvodnej časti piesní sa prihovorila k prítomným moderátorka večera p. Mgr. Hudáková a úvode vyzdvihla krásnu myšlienku pripomenúť si 110-te výročie narodenia G. Dusíka jeho piesňami, aj symbolicky s názvom piesne „Poprosme hviezdy aby nás spolu viedli“, nech spolu prežijeme pekný večer.
Áno Gejza Dusík, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname bol priekopníkom a vedúcou osobnosťou zakladateľskej generácie tvorcov slovenskej populárnej hudby.
Vo svojej tvorbe hľadal a využíval vtedajšie módne tanečné rytmy. Preberaním slovenských ľudových prvkov sa dostal k vlastnej originálnej hudobnej reči. Je považovaný za jedného z prvých zakladateľov slovenského tanga, s ktorými dosiahol veľkú popularitu. Slovenské tangá sa stali hudobnou klasikou. Slovenské tangá zaznamenali aj prielom do sveta. Gejza Dusík v r.1942 – 1948 viedol vlastné vydavateľstvo, ktoré distribuovalo notový záznam aj za hranice.
Vypočujme si teraz v podaní Vladimíra Banga majstra a virtuóza v hre na harmoniku piesne „Nesmúť za mnou“ a „Keď harmonika tíško znie“
V závere úvodnej časti spev našej matičiarky pani Vierky Križanovej . „Tak nekonečne krásna“ „Nečakaj ma už nikdy“ „Biele margarety“ „Rodný môj kraj“sprevádzal hrou na harmonike p. V. Bango.
Meno Gejzu Dusíka sa spája aj so slovenskou operetou, ktorej bol tvorcom. Je autorom 13. operiet v spolupráci s libretistami Pavlom Braxatorisom, Otom Kausitzom a Celestínom Radványim. 31.augusta 2007 dostal „ Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a hudobného umenia
„ Hrnčiarsky bál“ spevohra jednoznačne patrí do zlatého fondu slovenskej kultúry, kultúry národnej, kultúry našej. V tom je jeho význam i hodnota preverená rokmi. Nech teda zaznieva“ Najkrajší kút „ ešte dlhé roky z našich javísk. VĎAKA VÁM MAESTRO DUSÍK !
V ďalšej časti večera nás hviezdy skutočne viedli a prežívali sme krásu slovenskej hudby, spoločne spievali piesne podľa vlastného výberu. Náš spev sprevádzal hrou na harmoniku autor a vedúci projektu Ing. Ľubomiír Kmeť – vďaka jemu a Vám všetkým ktorí ste vytvorili mimoriadne prostredie krásy a spolupatričnosti.

Galanta 16.05.2016.
P. Lehotský
Fotografie z podujatia M. Horňáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-06-13T10:21:10+00:0013 júna 2017 |Trnavský kraj|
X