01

thumbnail
Úvodná časť správy Jána Francisciho Autor: Fond MS I, inv. č. 25