02

thumbnail
Prvá strana zápisnice prvého Valného zhromaždenia Autor: Fond MS I, inv. č. 41