03

thumbnail
Zápisnica III. zasadnutia Výboru Matice slovenskej Autor: Fond MS I, inv. č. 51