Bádateľské a výpožičné služby

Krajanské múzeum MS celoročne poskytuje výpožičky knižničných jednotiek a sprístupňuje archívne dokumenty. Fond KM MS pozostáva z kníh, časopisov, audiovizuálneho materiálu a archívnych dokumentov. Pre všetky druhy konzultácií a výpožičiek kontaktuje domhronskeho@matica.sk

Čo ponúkame?

  • - zatiaľ viac ako 68 000 kníh a časopisov, s krajanskou problematikou zo Slovenska i z celého sveta
  • - najnovšie čísla krajanských periodík (USA, CA, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Írsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Rakúsko)
  • - audiovizuálny materiál (diapozitívy, fotografie, VHS, DVD, CD, filmy, magnetofónové pásky, diskety a platne najrôznejšieho zamerania)
  • - archívne dokumenty z celého sveta