Krajanské múzeum MS celoročne poskytuje prezenčné výpožičky knižných jednotiek a periodík.
Knižnica je uložená v Dome Jozefa Cígera Hronského, P. O. Hviezdoslavova 1, 036 01, Martin.
V prípade záujmu o prezenčné výpožičky kontaktuje: domhronskeho@matica.sk.

- Zatiaľ viac ako 68 000 kníh a časopisov, s krajanskou problematikou zo Slovenska i z celého sveta

- najnovšie čísla krajanských periodík (USA, CA, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Írsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Rakúsko ...)

Databáza Krajanských periodík a publikácii – online katalóg