Ročenka Slováci v zahraničí ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a podáva správu o činnosti Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí. Zborník každoročne prináša témy zaoberajúce sa krajanskou literatúrou a jazykom, osobnosťami, zvykmi i tradíciami.

Príspevky zaoberajúce sa problematikou Slovákov v zahraničí posielajte na adresu: Matica slovenská, Krajanské múzeum MS, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, P. O. Box 57 na elektronickom nosiči, alebo emailom na adresu: domhronskeho@matica.sk.

Pre zborník Slováci v zahraničí č. 33 svoje príspevky prosím zasielajte najneskôr do 15. 7. 2016. I naďalej ich môžete  posielať do kategórií: Štúdie, Materiály a pramene, Správy, informácie a recenzie, Výročia, jubileá a spomienky.

 

Pokyny pre autorov